ChowRescue

Trommelstraat 31
1312 WE Almere
www.chowrescue.nl

ChowRescue

ChowRescue is een stichting gerund door vrijwilligers. De stichting herplaatst chow chows met vaak bijkomende hoge medische kosten. Daaronder vallen ook vrijgekomen ex-fokdieren waarvoor speciale aandacht bij de stichting is. Alle chow chows worden begeleid en ondersteund, fysiek (en indien nodig financieel), naar goede en veilige gezinnen waar ze nog zo lang mogelijk kunnen wonen. Dikwijls worden chow chows (onwetend of niet) afgestaan met chowspecifieke aandoeningen die ChowRescue eerst laat verhelpen alvorens tot definitieve adoptie over te gaan. ChowRescue heeft geen reguliere inkomstenbron en is volkomen afhankelijk van giften en donaties. Geregeld worden inzamelingsacties gestart om de operaties en andere medische kosten voor de chows te betalen”.

ChowRescue heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu