Eekhoornopvang Neder-Veluwe

Blankespoorselandweg 10
6741ZZ Lunteren
http://eekhoornopvangnederveluwe.nl

Eekhoornopvang Neder-Veluwe

Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse eekhoorns die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
De opvang is zodanig ingericht dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur. In de opvang wordt daartoe natuurlijk gedrag gestimuleerd.
Verder geeft  het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden, en dat het houden van de desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze dient te gebeuren dan wel wordt ontmoedigd. Dit gebeurt onder andere door voorlichting op scholen en aan personen die een dier voor opvang aanbieden.

Eekhoornopvang Neder-Veluwe heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu