Schildpaddenopvang Nederland

Warmoltsstrjitte 67
9281PL Harkema
www.schildpaddenopvang.nl

Schildpaddenopvang Nederland

De Stichting Schildpaddenopvang Nederland is opgericht in 2013 na een jarenlange (25+) hobby van de huidige beheerder, inmiddels huisvest de opvang meer dan 1500 verweesde schildpadden in meer dan 30 soorten. 

De afgelopen jaren is er een schrikbarende verhoging te zien in het aantal verweesde schildpadden. De dieren worden veelal losgelaten of kunnen ontsnappen naar de natuur, met alle gevolgen van dien. Daarnaast heeft de exoten verordening een grote rol gespeeld in de verhoging van de laatste jaren. Dit probleem is al 60 jaar gaande en is begonnen bij voornamelijk roodwangschildpadden. 

Vast is komen te staan dat schildpadden die in de natuur worden achtergelaten een langzame dood sterven. De mortaliteit onder de dieren is groot, maar niet of nauwelijks zichtbaar voor het publiek. Schildpadden die bij de opvang binnen worden gebracht zijn vaak in de laatste levensfase, waarbij er dermate schade is opgelopen dat het dier vaak overlijdt als gevolg van verhongering. Voorheen werden grote hoeveelheden schildpadden geëuthanaseerd i.v.m. opvang tekorten of zelfs weer losgelaten in de natuur.  

De Stichting in Harkema en haar ideële doelstelling omvat dan ook het aanbieden van opvang voor verweesde schildpadden, concreet om euthanasie te voorkomen en daarnaast het langzame lijden van deze dieren, dat gemiddeld 6 jaar kan duren te stoppen! (uitzonderingen daargelaten) Daarnaast heeft de Stichting een belangrijke educatieve functie, waarbij de aanschaf van een schildpad als huisdier wordt afgeraden. En vanzelfsprekend kweekt de opvang niet!

Schildpaddenopvang Nederland heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Schildpaddenopvang Nederland

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu