Stichting Alert Hondenopvang & Herplaatsing

Oude Zwolseweg 147
7345DG Wenum Wiesel
www.stichtingalert.nl

Stichting Alert Hondenopvang & Herplaatsing

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat een hond niet (meer) past bij de eigenaar die hem heeft aangeschaft. Het kan zijn dat blijkt dat de hond en baas toch niet zo’n goede combinatie zijn of dat er sprake is van een gedragsprobleem. Het kan ook zijn dat er in de persoonlijke omstandigheden van de eigenaar iets veranderd is, waardoor deze de hond niet meer aan kan houden.

Alert richt zich vooral op het opvangen van honden die extra aandacht nodig hebben en niet in een regulier asiel terecht kunnen. Deze aandacht kan bestaan uit extra zorg of training. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een zwangere teef, die ze een plek bieden om tot rust te komen, haar pups op de wereld te zetten en te ondersteunen bij de opvoeding en socialisatie daarvan. Maar het kan ook gaan om heel jonge honden, die nog volop gesocialiseerd moeten worden, honden met probleemgedrag, of honden die in zorgwekkende situaties verkeren en met spoed opgevangen moeten worden.

Bij het opvangen en herplaatsen van de honden gaat Stichting Alert uit van de volgende principes:

  • Ze beoordelen de honden bij binnenkomst op gedrag en gezondheid  en maken een plan van aanpak.
  • Ze geven openheid in gezondheid en gedrag van de hond die in de opvang verblijft en ter herplaatsing wordt aangeboden. Hiertoe wordt er  op de website regelmatig verslag gedaan van de voortgang van de honden ondersteund door foto’s en filmpjes.
  • Ze trainen honden in de hondenopvang, zodat de kans op herplaatsing vergroot wordt.
  • Ze vangen honden op in groepshuisvesting (indien mogelijk).
  • Ze kijken altijd of er een goede match is tussen de hond en de nieuwe eigenaar. De honden gaan ook altijd eerst 2 weken op proef mee naar huis.
  • Ze verlenen nazorg en (indien nodig) gedragsbegeleiding na herplaatsing.

 

Stichting Alert Hondenopvang & Herplaatsing heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Stichting Alert Hondenopvang & Herplaatsing

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu