Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

't Haantje 62
7847 TD 't Haantje
www.huisdierenwelzijn.nl

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van voeding en acute medische zorg. Hiertoe wendt de stichting donaties aan voor het mogelijk maken van acute medische zorg volgens een nauwgezet protocol. De stichting fungeert bovendien als een landelijk platform voor informatie en samenwerking gericht op het welzijn van deze groep huisdieren.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu