Hope for Wings

Edith Piafstraat 1
1311HJ Almere
www.hopeforwings.nl

Hope for Wings

De stichting heeft de volgende doelen:

•  Het ophalen van kromsnavels in nood.1) Indien het nodig is dan neemt de stichting de vogels mee voor een afgesproken bedrag;
•  Het coördineren van vervoer en tijdelijk onderkomen voor de door de stichting opgehaalde vogels;2)
•  Het bemiddelen bij het herplaatsen van de door de stichting opgehaalde vogels.
•  Ze bemiddelen ook bij het herplaatsen van vogels die niet van de stichting zijn
•  Adviseren en informeren over papegaaien

1) Onder nood verstaat de stichting kromsnavels die in een slechte lichamelijke en of geestelijke conditie verkeren.
2) De stichting werkt hiervoor met een team van vrijwilligers die de diverse taken op zich nemen en samen met bestaande opvangcentra en vogelkenners.

Hope for Wings heeft of is:

Dierenhulpvoertuig
Dierenhulpvoertuig
Erkend beneficiant
Erkend beneficiant
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu