Provinciaal Drents Dierentehuis

Ossebroeken 4
9411VR Beilen
www.dierenasielbeilen.nl

Provinciaal Drents Dierentehuis

Het Drents Dierentehuis biedt opvang aan alle zwerf- en afstandsdieren die worden binnengebracht. Een afstandsdier is een dier waar de eigenaar niet langer voor kan of wil zorgen. Wanneer een zwerfdier wordt binnengebracht worden signalement, vindplaats, en vinddatum in het Drents Dierentehuis geregistreerd. Deze gegevens worden dagelijks aan Amivedi doorgegeven. Amivedi is een landelijk orgaan dat zich bezighoudt met gevonden en vermiste huisdieren.

Het dier wordt vervolgens naar een quarantaineafdeling gebracht, waar het minimaal 14 dagen blijft in afwachting van een eigenaar. Is de eigenaar na 14 dagen nog niet gevonden, dan neemt het Drents Dierentehuis de verantwoordelijkheid over het dier op zich. Het Drents Dierentehuis mag zich dan eigenaar noemen en op zoek gaan naar een geschikt nieuw thuis voor het dier.

Wanneer een afstandsdier wordt binnengebracht, wordt met de eigenaar (of verantwoordelijke persoon) een verklaring ingevuld waarmee de verantwoordelijkheid over het dier aan het Drents Dierentehuis wordt overgedragen. Ook afstandsdieren worden eerst op een quarantaineafdeling geplaatst. Tijdens de quarantaineperiode worden alle dieren geobserveerd (qua gezondheid en eventueel afwijkend gedrag), nagekeken door de dierenarts, gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid en gechipt.
 

Wanneer het nodig is wordt het dier medisch behandeld of geopereerd. Poezen en katers worden gesteriliseerd of gecastreerd. Wanneer de dieren de quarantaineafdeling mogen verlaten, gaan ze naar één van de plaatsbare afdelingen. Dit zijn de afdelingen waar de mensen die op zoek zijn naar een huisdier een kijkje kunnen nemen. Getracht wordt de dieren zo prettig mogelijk te huisvesten door middel van het geven van voldoende afleiding, contact met soortgenoten en mensen en een zo prettig mogelijke inrichting van de verblijven.

Provinciaal Drents Dierentehuis heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu