't Swieneparredies

Klaverlaan 37
9753BZ Haren
www.swieneparredies.nl

't Swieneparredies

‘t Swieneparredies is een verrassend veelzijdig en educatief project, waarin, zoals de naam al aanduidt het varken centraal staat. 

De stichting heeft als doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van varkens, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van informatie over varkens, in het bijzonder door de oprichting van een voorlichtingscentrum, waarin ondergebracht een museum en het uitgeven van voorlichtingsmateriaal in welke vorm dan ook.

't Swieneparredies heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van 't Swieneparredies

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu