Zeehondenopvang Eemsdelta

Mello Coendersbuurt 10
9948PL Termunterzijl
www.zeehondenopvangeemsdelta.nl

Zeehondenopvang Eemsdelta

Zorgvuldigheid op het gebied opvang van zeehonden is ontzettend belangrijk. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een hulpbehoevend dier de nodige zorg verleend moet worden. Het spreekt vanzelf dat dit zorgvuldig, respectvol en verantwoord moet worden gedaan, met een beleid waarbij ieder individueel dier telt. De groeiende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige opvang van zeehonden is voor Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta de reden om een eigen opvang te beginnen, zodat een ondersteunende rol kan worden geboden in de opvang van zeehonden in het Dollard gebied en de Eemsdelta, waarbij de samenwerking met de andere landelijke opvangcentra plaats zal vinden.

De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is om hulpbehoevende zeehonden de juiste zorg te bieden. Het uitgangspunt van de stichting is om met zo weinig mogelijk overheadkosten een zeehondenopvang te realiseren in de Eems-Dollardregio.

Het streven is om het opvangcentrum zoveel mogelijk te baseren op de inbreng van vrijwilligers, zowel in de zeehondenzorg als in het veld.

Zeehondenopvang Eemsdelta heeft of is:

Dierenhulpvoertuig
Dierenhulpvoertuig
Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Zeehondenopvang Eemsdelta

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu