Aanvraagformulier Dieren Calamiteiten Fonds

Het Dieren Calamiteiten Fonds 2020 is opgezet om urgente liquiditeitsproblemen, als gevolg van de ‘Corona crisis’, te helpen oplossen die de continuïteit van de dierenhulpverlening nú bedreigen. De uitkeringen zijn een lening (rente 0,5% per jaar), die te zijner tijd terugbetaald moet worden, zodra dit mogelijk is. Later (binnen 18 maanden) zullen we per organisatie afspraken hierover maken en bekijken of het eventueel mogelijk en nuttig is (een deel van) de lening en/of de rente in een gift om te zetten. We adviseren dan ook ten zeerste om fondsenwervende acties te starten op de social media en daarvoor de DierenLot donatieverdubbelaar aan te vragen én goed uit te zoeken op welke overheidsmaatregel mogelijk in jullie specifieke geval een beroep kan worden gedaan

Vul onderstaand formulier in voor een aanvraag voor het Dieren Calamiteiten Fonds van Stichting DierenLot. Het ingevulde PDF formulier ontvang je in je mailbox zodat je deze kunt ondertekenen en aan ons kan retourneren. 

Aanvraagformulier Dieren Calamiteiten Fonds 2020

Organisatiegegevens
Contactpersoonsgegevens
Mag ook als bijlage bij de ingevulde PDF worden meegezonden
Mag ook separaat worden meegezonden
* Velden met een * zijn verplicht
Stichting DierenLot gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Wil jij weten wat wij doen met je persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement.
Deel dit artikel met anderen: