Help! Financiële administratie?

Help! Financiële administratie?

Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel
Tijd: 10:00 uur
Dagdeel: ochtend
Datum: 02-06-2021
Lesgever: Eva Pannekoek van Stichting DierenLot

Aanmelden

Eva heeft in haar functie als Hoofd Financiële Administratie bij Stichting DierenLot inmiddels al jaren ervaring in het voeren van een financiële administratie voor een stichting.
De mensen die een stichting of vereniging draaiende houden, hebben vaak een enorme drive en passie. Maar ze hebben ook de verantwoording om de juiste keuzes te maken rondom kosten en opbrengsten. Geld dat wordt geworven onder donateurs moet immers op een juiste manier besteed worden.

De boekhouding van een stichting is wat anders dan een boekhouding van een onderneming. Waar bij een onderneming het leveren van goederen of diensten centraal staat, is dat bij een stichting het realiseren van een bepaald (sociaal)doel.

Deze workshop is bedoeld om een houvast te krijgen in het bijhouden van een financiële administratie van een stichting. Wie is verantwoordelijk? Wat is het belang van een goede begroting, balans en staat van baten en lasten?

De workshop is vooral bedoeld voor bestuurders, penningmeester en diegene die financieel verantwoordelijk zijn voor de stichting.

Privacy
Stichting DierenLot legt je gegevens vast om met je te communiceren over je cursus. Wij vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Hierover kan je meer lezen in ons privacystatement.

Misschien ook interessant voor je?