Goed besturen

Goed besturen

Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel
Tijd: 13:30 uur
Dagdeel: middag
Datum: 28-05-2021
Lesgever: Leon Voogt - Bestuurder en toezichthouder

Aanmelden

Onvoldoende vrijwilligers, een nijpende financiële situatie, gebrek aan bestuur, verlies van privéleven. Het zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waar bestuurders van verenigingen en stichtingen mee worstelen en waar u misschien ook tegenaan loopt.

Deze middag richt zich op goed besturen. Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de rollen in een bestuur? Aan wie legt een bestuur verantwoording af? Wat is een meerjarenplan en hoe stel je die op? Hoe beheer jeinkomsten en uitgaven? Hoe ga je om met risico's?

De workshop is vooral bedoeld voor (toekomstige) bestuurders van een dierenorganisatie.

Privacy
Stichting DierenLot legt je gegevens vast om met je te communiceren over je cursus. Wij vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Hierover kan je meer lezen in ons privacystatement.

Misschien ook interessant voor je?