Handvatten voor omgaan met vogelgriep

Handvatten voor omgaan met vogelgriep

Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel
Tijd: 10.00 uur
Dagdeel: hele dag
Datum: 23-10-2023
Lesgever: Daniëlla van Gennep - Stichting DierenLot en Peter van Tulden - Wageningen Bioveterinairy Research

Aanmelden

Momenteel bevinden we ons in de ergste vogelgriepuitbraak in de Europese geschiedenis. In een jaar tijd zijn zo'n 50 miljoen vogels van besmette bedrijven gedood. Dat aantal is nog zonder de dieren die uit voorzorg werden gedood en zonder de massale hoeveelheid slachtoffers onder de wilde vogels. Hoe groot is de impact op wilde dieren eigenlijk? Hoe groot is het gevaar voor de dierenhulpverlener in het veld? Welke maatregelen kunnen dierenhulporganisaties zelf nemen?  Inmiddels is er de landelijke leidraad voor de omgang met vogelgriep bij wilde vogels. Dat geeft enig houvast maar hoe zorgen we ervoor dat gemeenten, provincies en het rijk meer gaan doen om ons te helpen?

Peter van Tulden van Wageningen Bioveterinairy Research en Daniëlla van Gennep van DierenLot geven antwoord op je vragen en bieden je handvatten waar je wat aan hebt.

Privacy
Stichting DierenLot legt je gegevens vast om met je te communiceren over je cursus. Wij vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Hierover kan je meer lezen in ons privacystatement.

Misschien ook interessant voor je?