Politieke ontwikkelingen relevant voor wildopvangcentra

Politieke ontwikkelingen relevant voor wildopvangcentra

Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel
Tijd: 13.30 uur
Dagdeel: middag
Datum: 22-11-2023
Lesgever: Xandra Asselbergs - Wildopvang.nl

Deze workshop/cursus is vol. Aanmelden voor de wachtlijst kan via [email protected].

Hoewel voornamelijk achter de schermen, zijn er belangrijke politieke ontwikkelingen rond wildopvangcentra in Nederland. Medio 2023 worden de nieuwe beleidsregels (dat zijn de regels waaraan wildopvangcentra zich moeten houden in het kader van hun ontheffing) verwacht. Stichting DierenLot en Stichting Wildopvang.nl en andere belanghebbenden hebben invloed kunnen uitoefenen op de tekst en geprobeerd deze meer op de praktijk te laten aansluiten. Feit blijft dat het belangrijkste obstakel: het verplichte inschakelen van een dierenarts voor de diagnose en behandeling van elk binnengekomen dier, niet is weggenomen. En dat terwijl dat voor de meeste wildopvangcentra onmogelijk is om aan te voldoen. In de cursus gaan we daar verder op in.

Daarnaast nemen we het rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden door: in 2022 heeft de RDA (een adviesorgaan van de regering) de zienswijze ‘Dilemma’s in de wildopvang’ gepubliceerd. Deze zienswijze is op verzoek van de minister van LNV opgestelde over de vraag of en hoe hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen en door wie. Het thema komt voort uit maatschappelijke discussies over wenselijkheid en noodzaak van hulp aan wilde dieren. In het rapport komt ook de vraag naar voren of deze hulp door wildopvangcentra ook gefinancierd moet worden door de overheid. In deze cursus nemen we de zienswijze stap voor stap door: wat staat er nu precies, hoe belangrijk is dit document, en wat betekent deze zienswijze voor wildopvangcentra.

Kort komt ook het CenSAS rapport uit 2021 terug in de cursus. In dit rapport staan de dodingsmethoden voor wildopvangcentra door niet-dierenartsen opgesomd. Maar kunnen we hier wel iets mee? Verder komen de ontwikkelingen in de werkgroepen van het Ministerie van LNV aan bod. In deze werkgroepen wordt o.m. gewerkt aan het onderwerp ‘Vogelgriep’ waar Stichting DierenLot en Stichting Wildopvang.nl zich hard maken voor financiering aan de dierenhulpverleningsketen, met name de dierenambulances die met vogelgriep te maken hebben.

 

Deze workshop/cursus is vol. Aanmelden voor de wachtlijst kan via [email protected].

Misschien ook interessant voor je?