Steun krijgen voor wilde dieren in nood

Steun krijgen voor wilde dieren in nood

Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel
Tijd: 10.00 uur
Dagdeel: ochtend
Datum: 27-06-2023
Lesgever: Daniëlla van Gennep - Stichting DierenLot

Deze workshop/cursus is vol. Aanmelden voor de wachtlijst kan via academie@dier.nu.

Hoe kun je steun krijgen voor wilde dieren in nood?

Onlangs presenteerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) de zienswijze ‘Dilemma’s in de Wildopvang’. Daarin werd de zorgplicht voor wilde dieren in nood bevestigd. De RDA adviseert de minister dan ook om met andere overheden afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheden in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning van wildopvang in Nederland. De minister is het daar echter niet mee eens, hij ziet dit niet als een taak van de Rijksoverheid. Maar waar moet je dan zijn voor financiële steun als dierenhulporganisatie? Bij provincies, gemeenten of toch alleen bij goedwillende burgers? In deze workshop wijzen we je de weg!

Deze workshop/cursus is vol. Aanmelden voor de wachtlijst kan via academie@dier.nu.

Misschien ook interessant voor je?