Gesprek met de overheid over omgang met invasieve exoten

12 juni 2024

Veel dierenhulpverleners zitten echt klem met nijlganzen en schildpadden in nood.  Daarom hebben we het ook als spoed onderwerp ingebracht bij het ministerie van LNV. Binnenkort voeren wij hier, mede namens de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances, het gesprek over met het ministerie, waarbij ook stakeholders als natuurorganisaties, jagers, NVWA, RVO en het IPO aanschuiven. Dit wordt nog wel een uitdaging, omdat we te maken hebben met strenge Europese regels rondom invasieve exoten en een aangenomen BBB motie waarin de nijlgans specifiek genoemd wordt als ‘probleemsoort’.

Aan de ene kant zegt de Europese wet dat invasieve exoten zoals de nijlgans en de roodwangschildpad moeten worden bestreden. Dierenambulances en opvangcentra willen echter met de Wet dieren een hulpbehoevend dier uit het wild de nodige zorg verlenen. Nijlganzen willen we daarna weer gewoon kunnen vrijlaten. Voor schildpadden willen we ook graag een diervriendelijke oplossing, zoals een schildpaddenreservaat waar ze zich fijn kunnen voelen. Dit wordt ook verwacht door de burgers in de samenleving die zo’n dier in nood vinden.

De overheid geeft echter als oplossing aan om deze dieren te doden of voor altijd op te sluiten met hele moeilijke voorwaarden en legt die verantwoordelijkheid neer bij dierenhulpverleners. En dat vinden we niet eerlijk. Het probleem wordt inmiddels alleen maar groter, omdat er steeds meer dieren bij komen. De controles van de NVWA en RVO maken het er ook niet eenvoudiger op. Daarom moeten we samen met de overheid aan de slag met een passende oplossing voor opvang en transport van invasieve exoten. We gaan ons daar de komende tijd 100% voor inzetten!

Vragen en ideeën altijd welkom via [email protected].

-