Gezamenlijke zwerfkattenaanpak Zeeland heeft potentie voor landelijke uitrol

3 juli 2019

In Zeeland starten dierenbeschermers en natuurbeschermers een uniek samenwerkingsproject om het aantal zwerfkatten in de natuur terug te brengen. Hoofd Dierenwelzijn en Public Affairs van DierenLot, Daniella van Gennep, is een van de drijvende krachten binnen deze samenwerking. De samenwerking is ontstaan nadat in de Provinciale Staten door DierenLot en Stichting Zwerfkatten Nederland succesvol ingesproken is over eventuele afschot van zwerfkatten. 

Er wordt nu eerst een plan van aanpak voor de vangacties gemaakt door onder andere stichting Scheldekat, het Zeeuwse Landschap en Asiel Schouwen Duiveland en daarna door de provincie in samenwerking met de werkgroep een beleidsregel voorgesteld. En er is overleg met de Wageningen Universiteit over de monitoring opzet.

Eind september wordt er vanuit de werkgroep een publieke bijeenkomst georganiseerd waarbij de opgedane kennis over zwerfkatten gedeeld wordt met o.a. provinciale statenleden van Zeeland, gemeenten en andere stakeholders. Ook het grote publiek wordt bij deze campagne betrokken. Door middel van flyers waarin alle samenwerkende organisaties participeren roept burgers en vakantiegangers op om zwerfkatten te melden. 

Door het vangen en castreren van zwerfkatten en zo mogelijk socialiseren tot huiskat, of terugzetten als muizenvanger op een boerderij veroorzaken zwerfkatten minder overlast voor natuur en samenleving.

Binnen politiek Den Haag wordt het project in Zeeland met veel interesse gevolgd. Meerdere politici en ook minister Carola Schouten hebben aangegeven het project bijzonder interessant te vinden en kijken of deze aanpak navolging in andere regio's kan krijgen.

Deel dit artikel met anderen: