Goed nieuws uit Noord-Holland

30 juni 2020

Nadat we begin juni met onze lokale beneficianten bij de provincie Noord-Holland de noodklok hadden geluid voor de wildopvang in de Coronacrisis, was het even spannend of het allemaal ging lukken. DierenLot was dan ook verheugd dat de motie van de PvdD Noord-Holland https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-vreemd-dierenverzorgers-verdienen-ook-hulp-in-crisistijden op 29 juni 2020 unaniem werd aangenomen!

Dat betekent dat de wildopvangcentra in Noord-Holland een groot deel van de 195.000 euro die wij vanuit DierenLot als richtbedrag voor het tekort aan inkomsten en extra kosten in de Coronacrisis hadden meegegeven door de provincie vergoed krijgen. We hebben er samen met de Partij voor de Dieren en de wildopvangcentra hard voor gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen. Wij hopen dat andere provincies hier een voorbeeld aan gaan nemen. In het belang van de biodiversiteit, de zorgplicht voor dieren in nood en al die vrijwilligers die ook in de Coronacrisis hun maatschappelijke bijdrage leveren.

Deel dit artikel met anderen: