Handvatten voor omgang met Vogelgriep - UPDATE

9 november 2020

Er is Vogelgriep in Nederland. De afgelopen week hebben we nauw contact gehad met diverse wildopvangcentra, dierenambulances, het ministerie van LNV, de NVWA, wetenschappers / virologen, politie, meldpunt 144 en terreinbeheerders.

Waar zowel de opvangcentra als de dierenambulances tegenaan lopen, is dat er weliswaar een handleiding is voor dood gevonden vogels met verdachte Vogelgriepverschijnselen (zie: bericht NVWA), maar niet een landelijke richtlijn voor levende dieren (wel hebben de opvangcentra vaak allemaal hun eigen protocollen).

Er zijn tegelijkertijd veel vragen, zoals: Kunnen we als vogelopvang nog wel open blijven? Wat zijn de verschijnselen van Vogelgriep? Is het ook gevaarlijk voor mensen? Hoe kunnen we de zieke dieren ter plaatse het beste uit hun lijden verlossen? Waar kunnen we terecht met dode vogels? Hoe zorgen we dat het brede publiek op de hoogte wordt gesteld?

We hebben nog niet op alle vragen direct een antwoord, maar wel hadden we vorige week jullie al handvatten gestuurd voor de omgang met vogelgriep. In overleg met het ministerie, de NVWA en wetenschappers van de Erasmus Universiteit die expert zijn op dit gebied zijn we tot bijgaande meer gespecificeerde handreiking (zie hieronder) gekomen.

Lees het door en deel het gerust. En heb je nog vragen waar je mee zit, laat het ons dan weten! We proberen jullie zo goed mogelijk te helpen met deze nare toestand.

Naar de handreiking

Deel dit artikel met anderen: