Hoe is het nu met de moties over dierenartskosten?

12 juni 2024

Inmiddels voeren we diverse gesprekken met de grote ketens Anicura en Evidensia om te kijken wat zij kunnen betekenen voor dierenhulporganisaties. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld prijsafspraken met kortingen voor dierenhulpverleners om de basiszorg van dierenartskosten betaalbaar te houden. Ook zien we enige bereidheid om ons te helpen met trainingen en opleidingen in triage handelingen, zodat dierenhulpverleners nog beter kunnen inschatten of spoedzorg echt nodig is in het weekend en avonduren of dat er andere oplossingen zijn om dierenleed te voorkomen of te behandelen.

Het ministerie van LNV heeft inmiddels het onderzoek naar de prijsontwikkeling van dierenartskosten in gang gezet. Verwacht wordt dat in het derde kwartaal van dit jaar hiervan de resultaten bekend worden gemaakt. Het onderzoeksbureau dat het uitvoert heeft DierenLot ook al uitgebreid gesproken.

In het Vakblad Dierenhulpverlening dat binnenkort uitkomt besteden we uitgebreid aandacht aan deze ontwikkelingen, dus lees dit goed!

-