Landelijke aandacht voor invasieve exoten

17 september 2021

Vorige week was DierenLot samen met de vogelopvangcentra bij RTL4 Editie NL over de spagaat bij de opvang van invasieve exoten. Ook in de De Volkskrant verscheen een 2 pagina’s groot artikel. Hierin stond treffend “Een gewonde nijlgans belandt in een juridisch moeras”.

Het dilemma is namelijk: aan de ene kant zegt de wet dat invasieve exoten zoals de nijlgans moeten worden bestreden. Het opvangcentrum wil conform de Wet dieren een hulpbehoevend dier uit het wild  zorg verlenen en daarna weer vrijlaten. De Nederlandse overheid verbiedt dierenhulpverleners een invasieve exoot weer los te laten. Sterker nog: je moet een invasieve exoot de rest van zijn leven opsluiten en wel zodanig dat het nog zijn soorteigen gedrag kan vertonen, wat vaak vraagt om een aanzienlijke aanpassing in de huisvesting. Het opvangcentrum mot dit natuurlijk doen op eigen kosten. Of je moet zo’n dier laten inslapen, ook al is het verder gezond. En dat laatste willen dierenhulpverleners natuurlijk niet, opvangcentra zijn immers een soort ziekenhuis waar je doel juist is om dieren beter te maken.

Het probleem wordt inmiddels alleen maar groter, omdat er steeds meer dieren bij komen en daarnaast is de regelgeving erg ingewikkeld en ligt de lat erg hoog om aan de eisen te voldoen. Daarom moeten we samen met de overheid aan de slag met een passende oplossing voor het probleem rondom opvang en transport van invasieve exoten. 

Op 6 november zal dit onderwerp ook aan de orde komen tijdens het debat bij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening. Zorg dat je erbij bent!
 

Deel dit artikel met anderen: