Leer uit de ramp in Limburg: neem dieren mee in noodplannen!

19 augustus 2021

De watersnoodramp in Limburg was verschrikkelijk voor de mensen, maar ook zeker voor de dieren. Wij hebben o.a. vanuit DierenLot ervoor gezorgd dat beneficianten ons noodfonds konden gebruiken en ook is er diervoer naar het zuiden gestuurd van onze kant. Maar achter de schermen gebeurde er nog veel meer om de dierenhulp op gang te brengen. Vanaf het begin van de ramp rinkelde onze telefoon continu; dierenambulances en opvangcentra vanuit het hele land boden hun hulp aan en vroegen ons waar ze konden helpen. Alle dierenhulporganisaties stonden klaar en onze telefoonnummers waren 24/7 bereikbaar en bekend bij de verantwoordelijke reddingsdiensten binnen de veiligheidsregio’s die het bij zo’n ramp voor het zeggen hebben. Maar helaas schakelden deze veiligheidsinstanties ons vanaf het begin van de ramp niet in, we kregen geen enkele signalen door waar hulp voor dieren precies nodig was. Kortom: Er was wel een ‘mensen-in-nood-knop’ maar geen ‘dieren-in-nood-knop’ ingebouwd in de rampenplannen…. 

Daardoor kregen we vooral via de sociale media te maken met nare berichten over dieren die niet op tijd geëvacueerd werden. Naar schatting ging het zelfs om miljoenen dieren die door het hoge water zijn gedood, vooral de wilde dieren moesten zichzelf maar zien te redden. Van muizen tot weidevogels en van hazen tot vossen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten, provincies en het Rijk ook de dieren standaard meenemen in noodplannen.

Daar zijn we nu met een aantal organisaties mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn met onze input Kamervragen gesteld aan de Minister van LNV. Ook bij de provincie Limburg zijn kritische schriftelijke vragen gesteld. En we gaan dus nu voor de toekomst kijken hoe we samen met de politiek dierenhulpverlening bij rampen beter kunnen inrichten. Want een aantal veiligheidsregio’s zijn hiermee wél al aan de slag gegaan (bijvoorbeeld Amsterdam) en deze werkwijze zou je kunnen uitrollen. We zijn ervan overtuigd dat dat moet lukken als we allemaal goed samenwerken. Heb je ideeën? Laat het ons weten.

Deel dit artikel met anderen: