Omgang met exoten

16 juni 2021

Een tijdje geleden hebben we samen met Wildopvang.nl bij een aantal van jullie geïnventariseerd hoe jullie omgaan met (invasieve) exoten en hoe groot het probleem is. Inmiddels hebben we dankzij jullie input een compleet dossier kunnen samenstellen dat we binnenkort met het ministerie van LNV bespreken.

Eén van de conclusies is dat twee wetten met elkaar conflicteren en daar een praktische oplossing voor gevonden moet worden. Dierenhulpverleners handelen vanuit het individuele dier in nood en hebben weliswaar als doel om dieren tijdelijk op te vangen tot zij hersteld zijn, maar dus niet voor altijd (uitzonderingen daargelaten). Als het enige handelingsperspectief bij exotische dieren is: niks doen, voor altijd opsluiten of euthanasie is dat natuurlijk erg contraproductief als jullie conform de Wet Dieren een dier in nood willen redden en deze gewoon het liefst weer zo snel mogelijk willen vrijlaten. Bovendien verwacht het Nederlandse publiek ook niet anders dan dat zo’n dier toch gered wordt.

Hiermee worstelen overigens niet alleen dierenhulpverleners maar ook gemeenteambtenaren die dierenwelzijn in hun pakket hebben.

Er hebben zich al een aantal gemeenten en ook andere organisaties, zoals Stichting AAP bij ons gemeld die willen aanhaken bij dit onderwerp. We hebben nu niet alleen een goed onderbouwde probleemstelling maar gelukkig ook al een aantal oplossingsrichtingen die we met het ministerie gaan bespreken. Mocht je in de tussentijd vragen hebben over hoe je moet omgaan met bijvoorbeeld nijlganzen of schildpadden, neem gerust contact op met Daniëlla: daniella@dier.nu of bel 06 15 11 75 14.

Deel dit artikel met anderen: