Ontwikkelingen in de Wet dieren en de Omgevingswet

19 augustus 2021

Begin juni ontstond ophef toen er een wetswijziging werd aangenomen waarin staat dat dieren per 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. Die wetswijziging – ingebracht door de Partij voor de Dieren – zou grote gevolgen hebben voor veehouders én baasjes van huisdieren. Gevolg van de wet zou zijn dat eigenaren hun huisdieren, zoals konijnen en vogels, niet meer in een hok of kooi mogen houden. Ook moeten kippen, koeien en varkens in stallen ‘natuurlijk gedrag’ kunnen vertonen. Dat betekent mogelijk dat biggenstaarten niet meer weggebrand mogen worden, dat varkens altijd in de modder moeten kunnen wroeten en dat kalveren en geiten niet meer mogen worden onthoornd. In een eerste juridische analyse van de nieuwe dierenwet schrijft minister Schouten nu: ‘Het amendement kan van invloed zijn op de huisvesting van alle huisdieren zoals honden en katten, maar ook op bijvoorbeeld dieren die gehouden worden in dierentuinen, circussen, maneges, dierenasiels of dierenwinkels. Daarnaast vallen ook alle gehouden dieren in de veehouderij, zoals varkens, koeien en kippen, onder de reikwijdte van het amendement.’ Om de baasjes van huisdieren gerust te stellen, wil minister Schouten gezelschapsdieren uitsluiten van de nieuwe regels. Daarvoor maakt ze een nieuwe wetswijziging. Wij zijn als DierenLot gesprekspartner aan tafel bij het ministerie om onze inbreng te geven. Na de zomer komt minister Schouten met meer informatie over dit nieuwe wetsvoorstel.

Ondertussen wordt de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Vorige week hebben een aantal natuurorganisaties en Vogelbescherming de website  https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/ gelanceerd. Dat biedt mooie handvatten, ook voor bijvoorbeeld wildopvangcentra en dierenambulances, om invloed uit te oefenen richting gemeenten als het gaat om de omgevingswet invulling (waarin de wet natuurbescherming wordt ondergebracht). Houd dit dus in de gaten en maak er gebruik van waar nodig om in het wild levende dieren binnen jouw gemeente te helpen!

Deel dit artikel met anderen: