Ook in 2019 weer verkiezing diervriendelijke gemeente

2 september 2019

Dierenwelzijn wordt in de publieke opinie steeds belangrijker. Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die dat begrijpen en dit onderwerp de specifieke aandacht geeft die het verdient. Inmiddels zijn er meer dan 70 burgemeesters en wethouders met een portefeuille dierenwelzijn. Deze gemeenten bieden met de uitvoering van een goed doordacht dierenwelzijnsbeleid een antwoord op de vraag hoe een ieder optimaal met de dieren omgaat binnen de gemeentegrenzen.

Maar we zijn er helaas nog lang niet. Want weten de gemeenten elkaar wel te vinden? Dierenwelzijn zou een belangrijk onderdeel moeten worden van elk gemeentebeleid. Zeker nu de landelijke overheid de verantwoordelijkheid over dier gerelateerde zaken als het chippen van honden en katten, overlast van dieren, opvang van zwerfdieren en omgang met agressieve honden steeds meer naar gemeenten overhevelt.

En dan rijst de volgende vraag: hoe zet je als gemeente een dierenwelzijnsbeleid op poten en voorkom je dat het een ‘papieren tijger’ wordt? Al gauw wordt een succesvol dierenwelzijnsbeleid gehangen aan voldoende mankracht, goede afstemming en een behoorlijk budget. Dan wordt dierenwelzijn al snel iets van de grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Maar dat het ook anders kan bewijst de gemeente Leeuwarden.

Zij werd onlangs door Stichting DierenLot verkozen tot de ‘meest diervriendelijke gemeente van Nederland 2018’. Na een uitgebreide selectieprocedure op basis van 29 criteria die samen met het ministerie van LNV zijn vastgesteld was deze verkiezing uitgezet. Gemeenten konden zichzelf nomineren of genomineerd worden door dierenhulporganisaties en burgers uit de gemeente.

De gemeente Leeuwarden was met name een positieve uitschieter, dankzij een ambtenaar die door de hele gemeente heen zeer verbindend werkt en echt insteekt op samenwerken, zowel met zijn collega’s door het hele gebouw (overal waar je kijkt zie je binnen en buiten het gemeentehuis groene daken, groene muren, nestkasten enz.) als door projecten samen met bewoners (vlindertuinen, bijenlinten, uitdelen van nestkasten), samen met boeren en organisaties (koploper in bermbeheer). Doordat hij veel werkt met studenten van de Hogere Agrarische School Van Hall Larenstein, weet hij ook de jeugd te stimuleren om diervriendelijk aan de slag te gaan. De passie straalt er in Leeuwarden vanaf en zij laat zien dat een gemeente met relatief weinig middelen en budget het optimale uit de mogelijkheden van dierenwelzijn kan benutten.

Andere gemeenten kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Daarom is het ook goed dat er een VNG digitaal platform dierenwelzijn is gelanceerd, waar gemeenten kennis over en ervaringen met dierenwelzijn kunnen delen. Nu nog werken aan een breder platform waar ook maatschappelijke organisaties als dierenambulances en dierenopvangcentra welkom zijn en een aanbod voor trainingsfaciliteiten voor gemeenten om met dierenwelzijn gericht aan de slag te gaan. Stichting DierenLot reikt hiervoor graag de helpende hand! Interesse? Neem dan contact op met Daniella van Gennep, Manager dierenwelzijn en Public Affairs via daniella@dier.nu

Ook in 2019

Dierenwelzijn moet bij alle gemeenten op de politieke agenda staan en daarom zullen we ook dit jaar weer een diervriendelijke gemeente benoemen. Breng nu hier uw stem uit als particulier of dierenhulporganisatie of nomineer uw eigen gemeente hier.

Top 10 2018

In 2018 werd de verkiezing tot meest diervriendelijke gemeente voor het eerst gedaan. Maar liefst 33 gemeenten melden zich aan waarna een eerste selectie tot een top 10 heeft plaatsgevonden. Met deze top 10 zijn verdiepende gesprekken gevoerd. De gehele top 10 (bekend gemaakt op 10 november 2018) is als volgt:

  1. Leeuwarden
  2. Amsterdam
  3. Rotterdam
  4. Apeldoorn
  5. Zwolle
  6. Nieuwegein
  7. Tiel
  8. Zuidhorn
  9. Velsen
  10. Hoorn

Lees hier de criteria voor een diervriendelijke gemeente.

Deel dit artikel met anderen: