Stichting Dieren in Rampen formeel van start

10 mei 2024

Onlangs lanceerden wij met het IFAW, de Dierenbescherming, NFDO en FDN de gezamenlijk opgerichte stichting Dieren in Rampen.

Dat gebeurde tijdens de Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing op vliegveld Twente. Het initiatief is zeer positief ontvangen door de circa 5.700 bezoekers en kon ook op de aandacht van de landelijke media rekenen. Vanaf nu gaat Stichting Dieren in Rampen samen met de overheid aan de slag om te zorgen dat dieren in crises en rampen de hulp krijgen die ze verdienen. We slaan samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de veiligheidsregio's de handen ineen om dieren formeel een plek te geven in de crisisbeheersing. Als erkende crisispartners kunnen dierenhulporganisaties straks direct inspringen en hulp bieden aan dieren in nood.

Naast het redden tijdens een ramp, gaat het daarbij ook om preventie, evacuatie en opvang. We starten met de veiligheidsregio’s Groningen en Amsterdam-Amstelland en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) om het komende jaar een voorstel uit te werken hoe dieren een plek kunnen krijgen in de crisisbeheersing. We kijken naar wat er nodig is voor de verschillende diergroepen, waaronder huisdieren en wilde dieren, en hoe dierenhulp- en crisisorganisaties het beste kunnen samenwerken. Dat betekent dat we ook onze beneficianten op termijn gaan vragen om mee te doen aan trainingen e.d. Uiteindelijk willen we natuurlijk in heel het land een goede voorbereiding op hulp aan dieren bij rampen.

We houden jullie graag op de hoogte van de voortgang van het project. 

-