Uitkomst debat over invasieve exotische dieren in nood: zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden in overheidsbeleid!

8 november 2021

In een interessant debat met als Titel ‘Het juridisch moeras voor de opvang van invasieve exoten debatteerden politiek, wetenschap en opvangorganisaties over het vervoeren en de opvang van invasieve exoten zoals nijlganzen en roodwangschildpadden. Dierenhulpverleners hanteren in de praktijk geen ‘deurbeleid’ als het gaat om een dier in nood en zijn ook niet van plan een onderscheid te maken als een dier hulp nodig heeft. “Of het nou een zeearend of nijlgans is, een gewond dier help je gewoon.”

De belangrijkste conclusie van het debat is dat er snel breed overleg nodig is met het ministerie van LNV. Hoewel de Europese verordening nu in Nederlands beleid in de praktijk wordt vertaald als ‘alle invasieve exoten die opgevangen worden moet je ofwel voor altijd opsluiten ofwel laten euthanaseren’ moet er wel gezocht worden naar ruimte in de wet- en regelgeving om op een goede manier met dieren in nood  om te gaan. Maar hiervoor moet wel beleid gemaakt worden én er moet geld beschikbaar komen voor de opvang van deze dieren. Nu draaien namelijk de vrijwilligersorganisaties uiteindelijk op voor alle kosten.

Door opvang van bijvoorbeeld nijlganzen te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek met monitoring van de populatie via bijvoorbeeld SOVON zouden opvangcentra een vrijstelling kunnen krijgen om de betreffende dieren op te vangen en ook weer vrij te laten. Er is interesse onder wetenschappers om dit in een project op te tuigen. De dieren worden dan wel geringd / gezenderd om te zien hoe ze zich gedragen in de natuur en in hoeverre ze daadwerkelijk een probleem zijn qua schade en verdringing.

Belangrijk is ook dat we niet alleen maar focussen op ‘dweilen met de kraan open’ maar zorgen voor totstandkoming van de Positieflijst zodat het aanbod van exoten wordt verminderd. Ook goede voorlichting aan het publiek  is essentieel en tenslotte handhaving op illegale handel, want helaas zien we dat in de praktijk nog veel exotische dieren zoals schildpadden onder de toonbank verkocht worden en vervolgens gedumpt worden in de natuur.  Lang niet iedereen beseft dat een piepklein schattig schildpadje uitgroeit tot een groot exemplaar die veel zorg met zich meebrengt en wel veertig jaar oud kan worden.

Bekijk hier het debat (terug)

Deel dit artikel met anderen: