Update meldpunt Hulp voor dieren uit Oekraïne

15 juni 2022

De oorlog in Oekraïne leidt helaas nog steeds tot een enorme stroom vluchtelingen die naar Nederland komen. We hebben van het Ministerie begrepen dat er nog steeds zo'n 5.000 vluchtelingen per week naar Nederland komen. De ervaring leert dat 2% een huisdier meeneemt; dus dat zijn dan ongeveer 100 dieren per week die hulp kunnen gebruiken én de in Nederland nodige vaccinaties moeten krijgen!

Het gezamenlijke initiatief www.hulpvoordierenuitoekraine.nl  is druk bezig om dit goed te organiseren. Inmiddels zijn er meer dan 1.300 dieren door dierenartsen gecheckt en ondergebracht. Dierenartsen kunnen tot € 250,- aan kosten vergoed krijgen vanuit het meldpunt per dier. DierenLot heeft onlangs nog € 25.000,- extra hiervoor beschikbaar gesteld.

Het is goed om te zien dat ook veel dierenartsen gratis meewerken. Wat wel zorgelijk is, is het feit dat het meldpunt en de dierenartsenzorg nog lang niet overal bekend is. Dierenhulpverleners zien schrijnende situaties waarbij de dieren van vluchtelingen al weken of zelfs maandenlang geen dierenarts gezien hebben. En dit terwijl er sprake is van een serieus risico op rabiës besmetting. Daarom zijn wij in overleg met diverse instanties om dit goed te communiceren aan met name gemeenten waar vluchtelingen terecht komen.

Deel dit artikel met anderen: