Vogelgriep: helaas terug van (nooit) weggeweest?

16 september 2021

Onlangs verscheen in de Tweede Kamer het rapport ‘Zoönosen in het vizier’ van de expertgroep Zoönosen, waarbij m.b.t. vogelgriep volgens de wetenschappers vooral geprobeerd moet worden in te zetten op preventie, paraatheid, vroegtijdige signalering en uitbraakmanagement.  In het najaar komt hier een debat over in de Tweede Kamer, waarbij  geprobeerd wordt om een volgende uitbraak zo goed mogelijk te beheersen.

Helaas zijn alweer de eerste vogelgriepslachtoffers gesignaleerd. Het ziet er steeds meer naar uit dat vogelgriep een binnenlandse ziekte wordt, dat zeggen ook de wetenschappers. Het is maar de vraag of vogelgriep dit jaar écht weg is geweest. Zeker nu vanaf half september de wetenschappers alweer zeggen dat er gevaar dreigt.

DierenLot zet dan ook in op diverse maatregelen om hier goed en veilig mee om te gaan voor vogelopvangcentra en dierenambulances. We willen immers voorkomen dat vogelopvangcentra bijvoorbeeld helemaal niet meer hun dieren kunnen laten verwilderen in een volière of dat vrijwilligers het redden van vogels in nood onmogelijk wordt gemaakt.

Handvatten vogelgriep

 

Deel dit artikel met anderen: