Veel gestelde vragen

Naar welke organisaties gaat het geld?

Stichting DierenLot heeft niet zelf een lijst met dierenhulporganisaties vastgesteld, dat doen we samen met onze donateurs en giftgevers. We vinden het belangrijk dat de mensen die ons ondersteunen zelf kleine tot middelgrote organisaties kunnen voordragen. Organisaties kunnen zich trouwens ook zelf voordragen. 3x Per jaar kiest Stichting DierenLot een aantal projecten van de 'goedgekeurde organisaties' uit die profiteren van de dan beschikbare gelden. Sinds de start van Stichting DierenLot, eind 2005, zijn zo een heleboel organisaties voorgedragen én geholpen. Daartoe vragen we hen allereerst een aantal gegevens op te sturen. Wij controleren deze gegevens en als ze akkoord bevonden zijn, nemen we de organisatie op als 'goedgekeurde organisatie'. Onder DierenLot Dichtbij kunt u zien welke organisaties wij reeds gesteund hebben bij u in de regio.

Kan ik onze dierenorganisatie ook zelf voordragen?

Ja, u kunt uw eigen dierenorganisatie ook zelf voordragen. Onder het kopje ‘DierenLot Helpt’ kunt u meer informatie hierover vinden

Hoe dien ik als organisatie een voorstel in voor steun?

Hier vindt u alle  informatie over het aanvragen van steun bij DierenLot en het formulier wat u daarvoor dient te gebruiken. Aan nieuwe organisaties vragen wij  aan te leveren bij de aanvraag:

 1. uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van uw registratie als stichting of vereniging;
 2. statuten van uw organisatie
 3. meest recente jaarstukken of meest recent jaarverslag, inclusief financieel jaaroverzicht;
 4. uw naam, functie en contactgegevens en een korte omschrijving van uw organisatie en organisatiedoelen (beleidsplan);
 5. een beschrijving van een project / materialen / middelen die u zonder extra steun niet kunt realiseren;
 6. uitleg over het belang van het aangevraagde voor dieren;
 7. een offerte of onderbouwde kostenraming van dat wat u aanvraagt.

Een aanvraag voor het 'Noodfonds voor Dieren' (max. € 5.000,-) moet bevatten:

 1. een beschrijving van de calamiteit;
 2. een beschrijving van de extra activiteiten, middelen of aanpassingen die nodig zijn om de calamiteit op te vangen;
 3. een kostenraming.

Bijbehorende stukken als offertes en een verantwoording mogen achteraf ingestuurd worden.

NB: Alleen complete aanvragen, voorzien van de benodigde bijlagen en ondertekend door een bevoegd persoon, worden in behandeling genomen. Onvolledige of onjuiste formulieren kunnen vertraging oplopen.

Wanneer krijg ik uitsluitsel over mijn aanvraag voor steun?

Stichting DierenLot heeft jaarlijks drie reguliere uitkeringsrondes: in februari, juni en oktober. Voorstellen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden besproken in februari, juni of oktober. Wilt u uw voorstel specifiek indienen voor de ronde van februari, juni of voor die van oktober, dan moet uw voorstel resp. uiterlijk 31 januari, 31 mei of 30 september ingediend zijn. We streven ernaar u in resp. maart, juli of november over de uitslag te informeren.

Noodfonds

We streven er naar aanvragen voor het Noodfonds binnen drie werkdagen te behandelen en uitsluitsel te geven.

Stichting DierenLot behoudt zich het recht voor om tussentijds extra uitkeringen te doen.

Wat is het Noodfonds van Stg. DierenLot?

Stichting DierenLot heeft eind 2007 het ‘Noodfonds voor Dieren’ ingesteld. Een fonds waar kleine tot middelgrote dierenhulporganisaties bij calamiteiten snel een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld bij brand, de noodopvang van een grote groep verwaarloosde dieren, een olieramp, de dierenambulance total loss of bij de uitbraak van een ziekte-epidemie, bijvoorbeeld vogelgriep. Dan is vaak snel en tijdelijk extra capaciteit nodig. En dat vraagt extra geld. Het Noodfonds voor Dieren maakt het mogelijk om binnen drie werkdagen tot maximaal € 5.000,00 ter beschikking te krijgen voor een calamiteit.

Dierenorganisaties kunnen via noodfonds@dier.nu een aanvraag voor steun insturen. De aanvraag moet een beschrijving bevatten van de calamiteit, de extra activiteiten, werkzaamheden of aanpassingen die nodig zijn om de calamiteit op te vangen, plus een kostenraming. Bijbehorende stukken als offertes en een verantwoording mogen achteraf ingestuurd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om direct dát te doen wat prioriteit heeft: dieren in acute nood snél helpen.

Helpen jullie ook particulieren die geen geld meer hebben om voor hun huisdier te zorgen?

Dat doen wij helaas niet. Ons beleid is er op gericht dat wij alleen Stichtingen en Verenigingen ondersteunen en geen particulieren met een huisdier. Wij ondersteunen wel organisaties die particulieren ondersteunen. Denk aan Voedselbanken voor dieren, Stg. Quidem Carus, Stg. Sociale Huisdierenzorg Noord-Nederland en Stg. Bevordering Huisdierenwelzijn die dierenartskosten helpt vergoeden. Kijk voor meer informatie en voor een organisatie bij u in de buurt op Dierenlot Dichtbij.

Kunt u mij meer informatie geven over de honden en katten die in het TV-spotje te zien zijn?

De honden en katten in de spot zijn liefdevol opgevangen en verzorgd in de asielen die wij ondersteunen en vervolgens is er een nieuw baasje voor ze gezocht. Door de hulp van onze donateurs hebben wij dat mede mogelijk kunnen maken. Het katje wat gewond is aan zijn pootjes was zijn eigenaar kwijt, maar is gelukkig na een week weer herenigd met zijn eigen baasje! De natuurdieren zijn zoveel mogelijk weer teruggeplaatst in de natuur. Alleen als dat echt niet mogelijk is, worden de dieren in de opvang gehouden.

Waar worden de dieren die mishandeld worden opgevangen?

Een belangrijke vraag, maar ook één die we niet met een enkele organisatienaam kunnen beantwoorden. Als mishandelde dieren of zwerfdieren het geluk hebben gevonden of gered te worden, dan zijn er in Nederland duizenden organisaties (vaak vrijwilligersorganisaties) die voor opvang zorgen. Via internet (www.google.nl, zoeken op ‘dieren’ of ‘dierenopvang’) vindt u allerlei organisaties die zich bezighouden met de opvang van dieren. Deze organisaties zijn bijna altijd afhankelijk van giften en sponsoring. Juist om de kleinere organisaties te ondersteunen, is Stichting DierenLot opgericht. Onder DierenLot Dichtbij vindt u de dierenhulporganisaties bij u in de buurt die door stichting DierenLot ondersteunt worden.

Hoe geef ik een (adres)wijziging door?

Voor een wijziging in uw adres, naam of donateursgegevens kunt u:

 1. een e-mail sturen naar info@dier.nu. Vermeld u alstublieft uw naam, adres en wat er aan gegevens aangepast moet worden;
 2. een briefje sturen naar: Stichting DierenLot, Postbus 359, 3500 AJ Utrecht; vermeld u alstublieft uw naam, adres en datgene wat aangepast moet worden;
 3. ons bellen tussen 10.00 en 14.00 uur via telefoonnummer: (030) 241 57 61.

Klik hier om direct uw gegevens te wijzigen.

Kan ik de dag van afschrijving veranderen?

We willen onze incasso’s graag met zo min mogelijk kosten en tijd uitvoeren. Dan komt er meer geld ten goede aan de dierenhulporganisaties. Daarom werken wij volgens een vast incasso-systeem. Helaas is het daardoor niet mogelijk de dag van afschrijving te veranderen.

De donateursbijdrage wordt door Stg. DierenLot in de laatste week van de maand afgeschreven. De loterijbijdrage wordt ook in de laatste week van de maand afgeschreven door de SupportActie.

Hoe kan ik mij afmelden?

Wanneer u zich wilt afmelden als donateur of loterijdeelnemer van Stichting DierenLot, dan kunt u dit doen door:

 1. een e-mail te sturen naar info@dier.nu. Vermeld alstublieft uw naam en adres en dat u zich wilt afmelden;
 2. een briefje sturen naar: Stichting DierenLot, Postbus 359, 3500 AJ Utrecht; Vermeld alstublieft uw naam en adres en dat u zich wilt afmelden;
 3.  Een telefoontje naar (030) 241 57 61, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur

Wie controleert de stichting en heeft DierenLot een Keurmerk?

ANBI/Belastingdienst
Stichting DierenLot is door de Belastingdienst erkend als goed doel en heeft een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan DierenLot aftrekbaar zijn van de belasting en vrijgesteld van schenkingsbelasting. Maar ook hoeft. DierenLot geen successierechten te betalen bij nalatenschappen en geen vennootschapsbelasting. In 2013 is St. DierenLot nog hiervoor gecontroleerd en goedgekeurd door de Belastingdienst.

Brancheorganisaties
Stichting DierenLot is aangesloten bij en werkt volgens de gedragsrichtlijnen van de DDMA - Data Driven Marketing Association en Goede Doelen Nederland (GDN).

Keurmerk
Stichting DierenLot voldoet aan de Erkenningsregeling Goede Doelen en is dus een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij aan strenge eisen voldoen en het CBF logo voor erkende goede doelen mogen voeren. Lees hier ons erkenningspaspoort.

Raad van Toezicht
Bert van der Schaar (voorzitter)
Hans Vos
Teun de Ruiter
Piet IJssels
Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dan dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant, WITh Accountants uit Alphen aan den Rijn.

Accountants
Vanaf 2018 wordt de controle uitgevoerd door WITh Accountants uit Alphen aan den Rijn met het doel de jaarrekening te onderzoeken en de verenigbaarheid van jaarverslag en jaarrekening, alsmede de daaraan toe te voegen overige gegevens, na te gaan.

Waar kan ik het jaarverslag opvragen?

Ons jaarverslag staat op de website en kunt u hier downloaden. Wilt u een papieren versie dan kunt u deze aanvragen bij onze donateursadministratie op 030 241 57 61

Onderhoud Stichting DierenLot banden met andere dierenorganisaties en fondsen?

DierenLot draagt af aan vele grote en kleine dierenorganisaties in Nederland. Twee keer per jaar op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening worden alle dierenhulpverleningsorganisaties in Nederland uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel genetwerkt en kennis gedeeld tussen organisaties.

DierenLot participeert ook in een overleg van fondsen die aan verschillende dierenorganisaties financiële ondersteuning geven om afdrachten op elkaar af te stemmen.

Stichting DierenLot werd al snel na de oprichting benaderd of wij ook buitenlandse projecten en of dierenhulp konden ondersteunen. Onze doelstelling, maar meer nog onze insteek om dieren te helpen in Nederland maakt bijdragen aan dit soort aanvragen moeilijk zoniet onmogelijk. Ook onze donateurs dragen bij juist voor hulp aan mishandelde en verwaarloosde dieren in Nederland. Dit neemt niet weg dat wij van harte vinden dat ook veel dieren in het buitenland een beter leven verdienen en geholpen moeten worden. Dit is voor ons de reden geweest om mee te werken aan de oprichting van de Stichting Worldwide Animal Rescue (www.wwar.nu) Bij deze Stichting kunnen aanvragers van buiten Nederland terecht. Stichting DierenLot draagt geen geld af naar Stichting WWAR en vice versa. Beide stichtingen zijn financieel zelfstandig maar profiteren (deels) van elkaars kennis en kunde.

Kan ik dieren verzorgen als vrijwilliger bij Stichting DierenLot?

Stichting DierenLot heeft geen eigen opvang. Wij faciliteren dierenhulporganisaties in het land met middelen en kennis. Bij ons kun je dus geen vrijwilligerswerk met dieren doen. Je kunt ons als vrijwilliger wel helpen bij evenementen. Kijk dan hier

Waarom kan ik jullie niet bellen voor een gewond dier?

Heeft u een dier in nood? Bij het landelijk meldnummer 144 kunt u dierenmishandeling en verwaarlozing melden. Ook kunt u bellen als er een gewond dier in nood is. De centralist geeft uw melding door aan de juiste organisatie.

Stichting DierenLot geeft dierenambulances in bruikleen aan dierenhulporganisaties maar voert zelf geen ambulancediensten uit. Wij faciliteren alleen de dierenhulporganisaties in het land. Voor het helpen van een dier in nood moet u de dichtstbijzijnde dierenambulance organisatie bij u in de buurt bellen. Zij zijn volledig toegerust om dieren in nood te helpen.

Waar kan ik informatie krijgen voor mijn spreekbeurt?

Wil je je spreekbeurt houden of in actie komen van Stichting DierenLot, dan vinden wij dat natuurlijk hartstikke leuk. Hier vind je meer informatie.

Hoeveel geld gaat er van de loterij naar de dieren?

De Support Actie incasseert de bedragen van de verkoop van de loten en zij keert de prijzen uit. Stichting DierenLot, voor wie de Support Actie deze loterij voor dieren uitvoert, ontvangt 80% van de lotprijs. Van elk lot is dus € 4,40 voor Stichting DierenLot.

Ik vind de loterijprijzen nogal groot. Is dat nodig?

De Support Actie incasseert de bedragen van de verkoop van de loten en zij keert de prijzen uit. De prijzen worden niet voor de normale tarieven ingekocht, maar voor beduidend lagere bedragen en soms worden prijzen gesponsord. De bedrijven krijgen er namelijk enige publiciteit voor terug en vaak is het goede doel voor een bedrijf ook reden om het tarief sterk te verminderen of om te sponsoren. Door de prijzen trekken we meer deelnemers aan en daarmee meer inkomsten die besteed kunnen worden aan dieren in nood.

Waar vind ik de uitslagen van de loterij?

U vindt de trekkingsuitslag op de website van de Support Actie: www.supportactie.nl.

U kunt ook bellen met de uitslagenlijn: (0900)12345 25 (€ 0,35 per minuut).

Wat kost een lot?

Een kwartaallot kost omgerekend € 1,85 per maand, dit is € 5,50 per kwartaal. Het is dus eigenlijk iets minder dan € 1,85 per maand, namelijk € 1,83, maar dat is zo’n vreemd bedrag. Om tijd en geld te besparen, incasseren we, bij deelname met één lot, het bedrag één keer per kwartaal. Dit gebeurt in de laatste week van het kwartaal. Speelt u met drie, zes of negen loten mee, dan kan maandelijks geïncasseerd worden. Kijk ook bij ‘Koop loten’ om te zien wat u bij hoeveel loten per kwartaal of (omgerekend) per maand betaalt.

Wat doet Stichting DierenLot met mijn klacht?

Download hier de klachtenprocedure

Deel dit artikel met anderen: