Hulp aanvragen bij DierenLot

Door het invullen van het Formulier Hulpaanvragen kunt u als dierenorganisatie een verzoek indienen voor financiële steun van Stichting DierenLot en om Erkend DierenLot Beneficiant te worden. Om te beginnen geeft u aan of u een bestaande beneficiant bent van Stichting DierenLot (u heeft al eerder steun aangevraagd) of een nieuwe relatie bent. Daarna krijgt u een toelichting. Leest u deze alstublieft eerst goed door. Aanvragen mogen zowel per post als per e-mail verzonden worden.

Stichting DierenLot kan alleen aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • DierenLot steunt kleine tot middelgrote dierenorganisaties in Nederland die zich in Nederland inzetten voor dieren in nood door hen op te vangen, te beschermen of een betere toekomst te geven.
  • DierenLot kan steun verlenen aan aanvragen die diergericht zijn, bij voorkeur een afgerond geheel vormen en die toekomstgericht zijn.
  • Een project dat al gestart of voltooid is, komt in principe niet voor steun in aanmerking.

Aanvragen van nieuwe organisaties dienen voorzien te zijn van:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag
  • Statuten van de organisatie
  • Beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag)
  • In het bezit van een ANBI status

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen ons beleid? Neem dan contact op met de coördinatoren beneficianten van Stichting DierenLot.

Telefoon: (0183) 56 39 12 bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur
E-mail: dierenorganisaties@dier.nu

Deel dit artikel met anderen: