Een exoot als huisdier

Een exoot als huisdier

Bij het houden van exotische dieren als huisdier komt een hoop kijken. Exoten zijn dieren die nu wonen in een gebied waar ze van oorsprong niet voorkomen en daardoor ook andere zorg nodig hebben.

Vaak is er een verwachting van het houden van de dieren die in de realiteit toch anders blijkt te zijn. Bijvoorbeeld doordat de dieren niet het gewenste gedrag vertonen of omdat ze helemaal niet leuk zijn om mee te spelen.

Niet alleen de huisdieren zelf blijken dan anders te zijn dan de verwachting, maar er zijn ook regels en wetten die gevolgd moeten worden en niet elk dier mag zomaar gehouden worden.

Communicatie

Exotische dieren zijn niet gedomesticeerd. Dit betekent eigenlijk kort gezegd dat ze niet ‘tam’ gemaakt zijn. Het zijn en blijven wilde dieren en ze zullen anders communiceren dan gedomesticeerde dieren zoals een hond, kat of konijn.

De dieren kunnen daardoor onterecht bestempeld worden als vals of agressief, omdat ze eigenlijk juist zeer duidelijk zijn in hun communicatie. Huisdieren hebben vaak veel geduld terwijl exotische dieren vaak maximaal 1 á 2 keer waarschuwen voordat ze van zich af bijten.

Territorium

Exotische dieren, met name reptielen, hebben naast een terrarium naar hun behoefte ook behoefte aan een plek voor zichzelf. Dit is hun eigen territorium en daar mag niet zomaar iedereen in. Zeker bij reptielen is het vertrouwen en respect tussen mens en dier heel belangrijk.

Geduld

Reptielen zijn vaak prooidieren en kunnen daarom wat terug getrokken zijn. Prooidieren zijn dieren die in de natuur vaak bejaagd worden door andere dieren en zich dan verschuilen. Dit gedrag kunnen zij ook bij mensen vertonen.

De dieren kunnen in het begin afstandelijk zijn en het zal veel tijd en energie kosten voordat je ze mag aaien, vasthouden of überhaupt mag benaderen. Pluizige exotische dieren zoals suikereenhoorns, witbuikegels, egel tenreks etc. zijn een stuk kleiner en hebben vaak een angstigere houding dan bijvoorbeeld een slang van 6 meter. Dit komt omdat ze fysiek minder in staat zijn om tegen ons in te gaan en dit is terug te zien in de houding. Ook bij deze dieren zal het een hoop tijd en energie kosten voordat ze vertrouwen in je hebben.

Verwilderen

Nadat je het vertrouwen van het dier hebt gewonnen, betekent dit niet dat je geen tijd en aandacht aan het dier hoeft te besteden. Het blijft belangrijk om aandacht te geven, omdat de dieren snel weer verwilderen en dan moet je weer van vooraf aan beginnen met het opbouwen van de band.

Advies

Overweeg je een exotisch huisdier? Lees je dan goed in voordat je de beslissing neemt. Dit is het advies van gespecialiseerde opvang van exotische dieren. Misschien kan je ook een kijkje nemen bij mensen die dit soort dieren als huisdier houden zodat je echt een goed beeld hebt.

Op het internet staan veel leuke filmpjes en foto’s van ideale scenario’s van dieren waar mensen misschien al jaren mee getraind hebben om het (gewenste) gedrag te krijgen en dit is dus geen garantie dat een nieuw exotisch huisdier ook zo is.

Het is vaak niet zo rooskleurig als men ziet of leest op het internet en als dit wel zo is, zijn er vaak weken, maanden, jaren aan aandacht en energie in gestoken om het gewenste resultaat te krijgen. Neem dit dan ook mee in de overweging om een exoot als huisdier te nemen.

Weinig beweging

Het houden van exoten is vaak niet zo spannend als mensen denken. Zeker bij reptielen is dit het geval. Op televisie tijdens documentaires ziet men vaak reptielen in actie, die honger hebben en veel bewegen. Maar de realiteit van een reptiel als huisdier is dat deze 95% van de tijd liggen te rusten onder een warmtelamp. Als ze honger krijgen komen ze in actie en verder gebeurt er weinig.

Huisdier

Op hun eigen manier zijn ze erg leuk als huisdier, maar alleen als het aansluit bij jouw karakter en jouw wensen voor een huisdier. De dieren zijn minimaal te ‘kneden’ en het is dan ook lastig om de dieren te sturen of ongewenst gedrag af te leren. Het zijn vooral dieren om naar te kijken en niet om mee te knuffelen. Ook dit is iets om mee te nemen in de beslissing om een exoot als huisdier te nemen.

Bescherming van de dieren

Bij exotische dieren zoals reptielen komt veel papierwerk kijken in de vorm van CITES-papieren. De CITES-overeenkomst  is in het leven geroepen om dieren en planten tegen uitsterving te beschermen. In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 182 andere landen aan mee doen. Een CITES-document toont aan waar het dier vandaan komt (nakweek of wildopvang) en wie de eigenaar is. Zo wordt geprobeerd om de handel van beschermde soorten te regelen/controleren.

Invasieve soorten

Invasieve soorten zijn dieren of planten die oorspronkelijk helemaal niet in Nederland voorkomen. Vaak worden deze soorten door mensen verspreidt over de wereld en komen daardoor op plekken waar ze eigenlijk niet horen. De aanwezigheid of groei van deze dieren en planten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse soorten. Inheemse soorten zijn planten of dieren die wel in Nederland horen voor te komen en door de bedreiging kunnen inheemse soorten misschien verdwijnen. De biodiversiteit in Nederland wordt daardoor verstoord.  Biodiversiteit houdt in dat er binnen een gebied verschillende dieren- en plantensoorten zijn.

> Lees hier meer over invasieve exoten

Niet zomaar elk dier als huisdier

Een aantal dieren zoals wasberen, neusberen, wasbeerhonden en lettersierschildpadden (roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpadden) zijn invasieve diersoorten en staan sinds 2016 op de Unielijst. Dit betekent dat deze dieren niet meer aangeschaft mogen worden, maar als je deze dieren al als huisdier hebt dan mogen de dieren blijven tot zij overlijden. De dieren mogen niet verhandeld worden en het dier mag zich ook niet meer voortplanten.

Opvang met ontheffing

Mensen die afstand willen doen van deze dieren kunnen de dieren bij een opvangcentrum brengen met een specifieke ontheffing voor dit diersoort. Het is wettelijk verboden dat particulieren invasieve diersoorten van andere particulieren overnemen.

Twijfel je nog steeds over het nemen van een exoot als huisdier? Of heb je vragen over het houden van een exoot? Neem dan contact op met een specialistische opvang.Bron: NVWA / Stichting Carnivora / RVO

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu