Wat zijn invasieve soorten?

Wat zijn invasieve soorten?

Invasieve soorten zijn dieren of planten die oorspronkelijk helemaal niet in Nederland voorkomen. Vaak zijn deze soorten door mensen verspreid over de wereld en komen daardoor op plekken waar ze eigenlijk niet horen. Een klein deel van de exoten, zoals de nijlgans en rivierkreeft, kan goed overleven in de nieuwe omgeving en kan zich zelfs thuis voelen.

Klimaatverandering

Tot invasieve soorten behoren niet de dieren die in Europa thuishoren, maar door klimaatsverandering zich ook thuis voelen in Nederland en zich dan ook naar ons land verplaatsen.

Verbod op schadelijke exotische dieren

Voor sommige invasieve exoten geldt een verbod om ze te houden, kweken, handelen, importeren en transporteren in Nederland. Deze schadelijke diersoorten zijn sinds 2016 opgenomen in de Unielijst.

Bedreiging

Invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de Nederlandse natuur. De aanwezigheid of groei van de aantallen van deze dieren en planten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse soorten.

Inheemse soorten zijn planten of dieren die wel in Nederland horen. Door de komst van invasieve exoten kunnen populaties van inheemse soorten worden teruggedrongen en misschien zelfs verdwijnen. De biodiversiteit in Nederland wordt dan door de komst van invasieve exoten verstoord. Biodiversiteit houdt in dat er binnen een gebied verschillende dieren- en plantensoorten samen leven. 

Maar invasieve exoten kunnen ook gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade veroorzaken. Zo ontstaat er schade doordat de invasieve exoten inheemse dieren of planten opeten, een nieuwe ziekte overbrengen op inheemse dieren, paren met inheemse soorten waardoor deze soorten verdwijnen en / of de populatie invasieve exoten zo snel groeit dat inheemse soorten onvoldoende licht, (nest-)ruimte of voedsel overhouden.

Bron: NVWA

 

 

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu