Bestuur

Raad van Toezicht

Bert van der Schaar (voorzitter)
Hans Vos 
Teun de Ruiter 

Piet IJssels
Theo Schut

Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dan dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant, Jan Bos Accountants te Bunschoten.

Directie

Jan Krol en Peter Helmer

Beide leden hebben behalve hun eigen expertiseveld een overlapping voor wat betreft de financiële aansturing van de organisatie, beneficianten en toekenningen en verantwoording. De bestuurders bekleden naast hun dienstverband bij Stichting DierenLot geen relevante nevenfuncties.

Stichting DierenLot is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting DierenLot is aangesloten bij en werkt volgens de gedragsrichtlijnen van de DDMA/Data Driven Marketing Association en Goede Doelen Nederland (GDN), voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen. DierenLot heeft zich aan gemeld bij het CBF voor de Erkenningsregeling Goede Doelen.

 

            

Deel dit artikel met anderen: