Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit de heren:

T. de Ruiter (gepensioneerd ondernemer)

H.N.M. Vos (zelfstandig ondernemer) 

B. van der Schaar - voorzitter (ICT specialist) 

P. IJssels (oud burgemeester Gorinchem)

Onbetaalde nevenfuncties:

  • Voorzitter Nationaal Keurmerk Dierenambulances
  • Voorzitter Dierenasiel Gorinchem

 

Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dan dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant, WITh Accountants te Alphen aan den Rijn

 

Directie

Jan Krol  - https://www.linkedin.com/in/jankrol/

Peter Helmer - https://www.linkedin.com/in/peterhelmer/

Beide leden hebben behalve hun eigen expertiseveld een overlapping voor wat betreft de financiële aansturing van de organisatie, beneficianten en toekenningen en verantwoording. De bestuurders bekleden naast hun dienstverband bij Stichting DierenLot geen relevante nevenfuncties.

Stichting DierenLot is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting DierenLot is aangesloten bij en werkt volgens de gedragsrichtlijnen van de DDMA/Data Driven Marketing Association en Goede Doelen Nederland (GDN), voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

DierenLot is een door het CBF erkend goed doel. Ons erkenningspaspoort vindt u hier

 

            

Deel dit artikel met anderen: