Werkwijze

Vele dieren leiden een buitengewoon beroerd bestaan; ook in Nederland. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken...soms ernstig mishandeld, of zonder pardon op straat gezet en aan hun lot overgelaten. Eenzaam moeten ze dan op zoek naar wat voedsel en een veilige plek om te schuilen.

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil hen graag helpen. Dit doet Stichting DierenLot door op dit moment ca. 240  lokale en regionale dierenhulporganisaties te steunen in hun goede werk voor de dieren. Soms steunt DierenLot hen middels financiële steun - voor bijvoorbeeld de kosten van voer, medicijnen, operatiekosten, of bijvoorbeeld het uitvoeren van verbouwingen aan dierenopvangcentra - maar ook bij transportproblemen proberen wij een oplossing te bieden. In dat geval helpen wij met de inzet van onze eigen St. DierenLot dierenambulances. Er rijden er inmiddels ca. 170 rond in Nederland. 

 

#Samenvoordieren

De steun van DierenLot is niet alleen gericht op het simpelweg geld of middelen geven aan dierenhulporganisaties. Juist niet! We vinden het erg belangrijk dat organisaties zichzelf leren bedruipen en zelf initiatieven ontplooien om geld te genereren. Daarin spelen wij graag een faciliterende rol. Door slimme samenwerkingen te zoeken bijvoorbeeld met diervoederfabrikanten die hun restpartijen inleveren bij DierenLot en die wij vervolgens verdelen onder de dierenhulporganisaties. Maar ook door het opzetten van de DierenLot Kledingactie. Op dit moment doen al 120 organisaties mee aan deze Kledingactie.

Kennisdeling
Niet alleen geld en spullen zijn van groot belang om dierenleed te voorkomen en op te lossen. DierenLot heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Kennisdeling met onze donateurs door voorlichting te geven over de verzorging van dieren. Dit doen we met name via ons blad #samenvoordieren en via de social media.Op deze manier kunnen we op een leuke manier veel mensen bereiken met een serieuze boodschap. Maar ook kennisdeling met de dierenhulporganisaties. Daarom hebben we in 2019 de DierenLot Academie in het leven geroepen. Een opleidings instituut voor en door dierenhulpverleners. Iedereen is welkom en de workshops zijn dan divers: van de verzorging van een bepaalde diersoort tot lobby met gemeenten en van fondsenwerving tot omgaan met hoog risico honden.

Daarnaast organiseren we twee keer per jaar de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening. Op deze dag verwelkomen we inmiddels zo’n 1.000 dierenhulpverleners uit het hele land die we niet alleen in het zonnetje zetten maar ook een breed scala aan interessante lezingen aanbieden, variërend van de verzorging van een specifiek dier, tot richtlijnen voor veiligheid en hulp bij fondsenwerving.  Door deze Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening kunnen bijvoorbeeld egelopvangen elkaar ineens vinden en helpen ze elkaar, en is er een samenwerkingsverband ontstaan van meerdere wildopvangen. Al dit soort samenwerkingen bieden wij de ruimte en mogelijkheden om zich te ontplooien zodat ze elkaar versterken en dieren nog beter geholpen kunnen worden.

  


Ook het Dierenwelzijnsloket is een goed voorbeeld van onze faciliterende rol. Dierenhulporganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun organisatie, maar als ze met vragen zitten over bijvoorbeeld het benaderen van gemeenten of provincies, dan helpen we ze graag op weg en delen ons netwerk met hen.

 

Fijnmazig netwerk

DierenLot is voorstander van een fijnmazig netwerk van dierenhulp door het hele land. Dit is belangrijk voor de dieren maar ook voor vrijwilligers, want het grootste deel van dierenwelzijn draait op vrijwilligers. Dieren die gewond of mishandeld zijn, zijn vaak bang en kruipen weg. Door een sterke lokale betrokkenheid voor dierenwelzijn te creëren met lokale vrijwilligers in een lokaal asiel, kunnen dieren sneller gelokaliseerd en geholpen worden en maak je het bewoners makkelijker om een dier wat hulp nodig heeft naar de goede instantie te brengen. De door DierenLot gesteunde lokale en regionale organisaties, ook de dierenambulances, krijgen vaak zeer beperkte ondersteuning van de overheid. Deze organisaties draaien voor het allergrootste deel op vrijwilligers en zijn voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van bijdragen van particulieren en organisaties als Stichting DierenLot.

 

Sociale cohesie

Voor de vrijwilligers is de lokale binding zeer belangrijk. Voor een deel zijn vrijwilligers in asielen lokale inwoners die buiten het arbeidsproces zijn geraakt. Vereenzaming ligt op de loer. Juist door hun werk in het asiel of bij de dierenambulance voelen ze zich weer betrokken bij de maatschappij en blijven ze er midden in staan. Het werk geeft veel voldoening en levert sociale contacten op. Deze sociale cohesie is heel belangrijk in de huidige samenleving waarin steeds meer mensen hun eigen leven leiden en je snel buiten de boot valt en in een isolement raakt.


Stichting DierenLot is voor haar werk volledig afhankelijk van de bijdragen van particulieren en bedrijven. Zij steunen in de vorm van donaties, bijdragen uit de Support Actie Loterij voor Dieren waarin mensen voor ons meespelen, nalatenschappen en inzamelingsacties. Dit stellen wij zeer op prijs aangezien Stichting DierenLot geen enkele bijdrage voor haar werk van de overheid of van de Nationale Postcode Loterij ontvangt! Wilt u ook helpen? Dat kan bijvoorbeeld door donateur te worden of een eenmalige gift te geven. 

 

Deel dit artikel met anderen: