Dankbrief Stichting Dierenambulance Dier in Nood

23 augustus 2017

Vorige week werd er een nieuwe dierenambulance uitgereikt aan Stichting Dierenambulance Dier in Nood, deze week ontvingen wij deze dankbrief die wij graag met u willen delen: 

Geachte donateurs, vrienden en vriendinnen van DierenLot,

Deze week was het zover, en kreeg de Stichting Dierenambulance Dier in Nood van Dierenlot een nieuwe verlengde Combo, geheel compleet ingericht, zoals een dierenambulance ingericht behoort te zijn. Wij schatten deze wagen met inrichting, als kostprijs toch op zo`n 30 duizend euro, en is het dus niet niets wat wij kregen. Dankzij Stichting DierenLot en u als donateur, rijdt wagen 255 nu in Noordwest Friesland, om daar onfortuinlijke dieren hulp te bieden. Maar er staan toch alleen maar koeien in Friesland? Nee, dit is niet het geval, daar ons rijgebied aan de Waddenzee ligt kunt u voorstellen dat hier heel veel stand vogels tegen komen en straks weer de trekvogels. Daarnaast leeft hier nog veel wild, zoals o.a. vossen, reeën, marters, en zo nu en dan een gedumpte schildpad uit de sloot. Wij hopen dan ook, mede door uw giften aan DierenLot dat wij veel plezier aan deze wagen mogen beleven en veel dieren die hulp nodig hebben, er mee mogen redden. Onze hartelijke dank hiervoor!

Tevens werd wagen 25 waar wij bijna 10 jaar in reden ingeruild bij DierenLot. Deze wagen heeft dus ook flink zijn best gedaan, ook dankzij DierenLot en haar donateurs. Wij als kleine stichting zijn enorm blij met de organisatie DierenLot, die zo hun best doen, voor stichtingen zoals de onze. Wij weten dat hun dierenambulances in geheel Nederland rijden. Van wagen 25 naar 255, dan kunt u ongeveer tellen hoeveel er rond rijden, namens DierenLot en hun donateurs. Wij als bestuur van de Stichting Dier in Nood willen met dit schrijven dan ook DierenLot en al hun donateurs hartelijk bedanken voor wagen 255. Ik zou schrijven blijf DierenLot steunen, want vele kleintjes maken een grote. En dat is DierenLot dan ook, een grote liefhebbende organisatie, die hun kleine broeders steunt op een geweldige wijze, mede dankzij u die zo nu en dan wat gelden over maakt.

Nogmaals hartelijk voor uw giften, want zonder dit geen DierenLot en dierenambulances!

Hoogachtend, Hans van Riet  (voorzitter st. DA Dier in Nood) en alle vrijwilligers.

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu