Dierenasiel Adventure nu officiële opvangplek voor zwerfdieren Noordoost-Friesland!

2 maart 2015

Dierenasiel Adventure nu officiële opvangplek voor zwerfdieren Noordoost-Friesland

Eén van de twee nieuwe dierenambulances van Adventure. Op de foto Henri Hageman en een aantal vrijwilligers. (Foto: Klaas Rozema)

KOOTSTERTILLE – Gewonde honden en katten en zwervertjes in Noordoost-Friesland zijn voortaan verzekerd van hulp en onderdak. De gemeenten Achtkarspelen,
Kollumerland, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel hebben Dierenasiel Adventure in Kootstertille aangewezen als officiële opvangplek voor honden
en katten; voor Dongeradeel vangt Adventure voortaan de honden op. Daarnaast heeft het dierenasiel aan de Alde Dyk de beschikking gekregen over twee ambulances.
“Wie een huisdier vindt, kan dus altijd bellen voor noodhulp”, vertelt asieleigenaar Henri Hageman.

Door Wies Kooistra

Hageman is blij met de duidelijke afspraken die met de zes gemeenten zijn gemaakt. Tot voor kort had het dierenasiel alleen een opvangcontract met de gemeente Achtkarspelen. Daardoor moest Adventure af en toe noodgedwongen ‘nee’ verkopen als iemand een zwerfdier wilde komen brengen. “Maar wie nu een dier vindt, hoeft niet bang te zijn dat hij er niet meer vanaf komt”, zegt Hageman.

Naast de zwerfdieropvang is nu ook de hulp aan gewonde dieren in Noordoost-Friesland geregeld. Dankzij Stichting DierenLot beschikt Adventure
over twee dierenambulances: een volwaardige ambulance, met alle mogelijke medische apparatuur aan boord, en een transportambulance. “Voorheen was er voor Kollumerland,
Dantumadiel en Dongeradiel geen noodhulp georganiseerd. Met onze ambulancedienst kunnen we nu de hele regio bedienen.”
De ambulancedienst telt twintig vrijwilligers, onder wie twaalf EHBO-getrainde chauffeurs. “De meeste bijrijders beschikken trouwens ook over het dieren-EHBO-diploma.”

De dierenambulance rijdt alleen voor gewonde honden of katten; in Dongeradeel geldt de noodhulp van Adventure alleen voor honden. ’s Avonds en ’s nachts komen de vrijwilligers
alleen in actie voor gewonde dieren, of zwerfdieren die een gevaar voor de omgeving of voor zichzelf vormen. Als het echt niet anders kan, rijdt de ambulance overdag ook om zwervers
naar het asiel te brengen. “Maar het liefst hebben we dat de vinder het dier zelf even brengt”, vertelt Hageman.

Dierenpension en dierenasiel Adventure is met een bebouwd vloeroppervlak van tweeduizend vierkante meter één van de grootste opvangcentra in Friesland. Onder het motto
‘Een start voor mens en dier’ biedt Adventure in het complex aan de Alde Dyk zwerfdieropvang, een dierenpension, werkervarings- en reintegreringsplaatsen en opleidingen voor het
VMBO, MBO en HBO. Eigenaren Henri Hageman en echtgenote Claudia hebben bewust voor de naam ‘Adventure’ gekozen, want “het leven moet hier één groot avontuur zijn, in de positieve zin van het
woord. Ons ideaal is dat we mens en dier zoveel mogelijk bij elkaar krijgen en dat ze elkaar versterken.” Adventure draait volledig op vrijwilligers,
zo’n veertig man van verschillende pluimage, met beheerdster Joyce Smit als spil van het geheel. 

Het contract met zes gemeenten betekent weliswaar meer financiële zekerheid voor het asielwerk, maar maakt geen einde aan de voortdurende zoektocht naar inkomsten. “Financieel
gezien is het moeilijk te behappen, ook omdat het zo groot is.” Met de nodige creativiteit weten Hageman en zijn team allerlei inkomstenbronnen te vinden. Zo zijn er professionele was- en droogmachines
aangeschaft, die ook gebruikt kunnen worden voor het wassen van paardendekens van particulieren. Naast de mogelijkheid om honden en katten te laten logeren biedt Adventure dagopvang voor honden, met een unieke transportservice van en naar huis. Ook zijn er plannen voor een eenvoudige webshop. “Wie bij ons dan een dier adopteert, kan meteen via de webshop de basisartikelen aanschaffen,
zoals een kattenbak, grit en speeltjes.”

Adventure zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen. “Samen met bijvoorbeeld de gemeente Achtkarspelen en de JP van den Bent stichting kunnen we verschillende vormen
van dagbesteding aanbieden. Ook hebben we een hele mooie samenwerking met dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen. Verder zijn er ideeën voor arrangementen met bedrijven en
organisaties in de nabije omgeving.” Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de Alde Dyk om de bestaande verouderde bebouwing te transformeren in een modern complex. Meteen bij
de start in 2011 liet Hageman een bouwkundig plan maken. “Twee vrijwilligers, ervaren bouwers, hebben op basis van mijn ideeën een langetermijnsplan gemaakt en we gaan in zeven
tot tien jaar de hele boel opnieuw opbouwen.”

Ofschoon de werkzaamheden nog in volle gang zijn, tekent de nieuwe lijn zich duidelijk af in de quarantaineruimtes en verblijfsruimten die al klaar zijn. De educatieruimte is zo goed alsgereed, net als zes van de uiteindelijk negen kattenkamers. “Warmte, licht en gezelligheid staan bij ons centraal”, vertelt Hageman. “Dat betekent vloerverwarming in de ruimten – waar vooral de katten helemaal gek op zijn -, maar ook: honden die met elkaar buitenspelen.” Op de planning staat nog een kattenbehendigheidsbaan en verder vermeldt het wensenlijstje een trimsalon en een binnenzwembadvoor honden. “Het staat al ingetekend in de bouwplannen, nu de financiering nog”, glimlacht  Hageman.

Meer info: www.dierenpensionadventure.nl

 

Dier in nood?

Heeft u een zwerfdier, een gewond of een dood dier gevonden?

Voor hulpbehoevende dieren geldt:

Voor een gewond dier belt u met dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen: 0512-332650 of met de dierenambulance: 06-50128269 (dag en nacht bereikbaar). De dierenambulance rijdt alleen voor gewonde honden of katten en rukt in de avond en nacht alleen uit voor gewonde dieren, of zwerfdieren die een gevaar voor de omgeving of voor zichzelf vormen. Zwerfhonden uit Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel worden door Adventure opgevangen. Zwerfkatten uit Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel worden door Adventure opgevangen, zwerfkatten uit Dongeradeel door Dieren onder Dak. Voor loslopend vee kunt u contact opnemen met schutstalhouders van de verschillende gemeenten. Voor hulpbehoevende vogels kunt u terecht bij de Fûgelhelling of de Fûgelpits. De Fûgelhelling vangt ook andere reeën en andere inheemse in het wild levende dieren op. De Fûgelpits vangt ook hulpbehoevende reeën op. Dode dieren kunt u melden bij uw eigen gemeente. Voor aangereden groot wild kunt u de politie bellen.

Contact opvanginstanties

Dierenpension en Dierenasiel Adventure, Alde Dyk 29, Kootstertille. Telefoon (ma.t/m vr. 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00

uur, za. 9.00-16.00 uur): 0512-355762.

Stichting Dier onder Dak, Parklaan 8, Dokkum. Telefoon (ma. t/m za. 9.00-11.00 uur): 0519-297800.

Schutstal Tytsjerksteradiel: Douwe van der Meer, tijdens kantooruren 0511-460860,

buiten kantoortijd 06-15073690.

Schutstal overige gemeenten: Harm Sliep, 06-21528480 of 0519-293332.

Vogelasiel De Fûgelhelling, De Feart 1, Ureterp, 0512-514328.

Stichting De Fûgelpits, Mokselbankwei 1, Moddergat, 0519-321591 of 06-

10695339.

Bron: Weekblad Actief http://actiefmedia.nl/dierenasiel-adventure-nu-officiele-opvangplek-voor-zwerfdieren-noordoost-friesland/ 

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu