Hulp voor dieren bij rampen is een blinde vlek

14 maart 2022

Uit een analyse van verkiezingsprogramma’s van gemeentelijke politieke partijen blijkt dat er geen of nauwelijks aandacht is voor hulp aan dieren bij een ramp. Ten tijde van de watersnoodramp in Limburg, maar ook nu tijdens de oorlog in Oekraïne, zie je dat mensen hun dieren willen meenemen op het moment dat ze vluchten of evacueren. IFAW, DierenLot, NFDO en de Dierencoalitie vinden dat hulp aan dieren hulp voor mensen is. We roepen politieke partijen, gemeenteraden en veiligheidsregio’s op het onderwerp ‘dieren en rampen’ op de agenda te zetten. Beleid omtrent hulp aan dieren draagt direct bij aan veel minder dieren- en mensenleed.

Deze week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een uitgelezen kans voor politieke partijen om er voor te zorgen dat dierenhulp opgenomen gaat wordt in gemeentelijk rampen- en crisisbeleid. Opvallend genoeg zijn er nauwelijks politieke partijen, met uitzondering van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, die in hun verkiezingsprogramma’s hier iets over vermelden.

Het redden van dieren is een wettelijke taak van veiligheidsregio’s, die vaak bij de brandweer is neergelegd. Volgens de dierenorganisaties is er bij rampen echter onvoldoende aandacht voor het evacueren en opvangen van huisdieren, landbouwdieren en het redden van wilde dieren. Dit bleek bijvoorbeeld uit de overstromingsramp afgelopen zomer in Limburg, waar ontzettend veel dieren verdronken zijn. Sommige mensen wilden hun huis niet uit, omdat er niets was geregeld voor hun dieren. Anderen sprongen met gevaar voor eigen leven zelf het water in om dieren van de verdrinkingsdood te redden.

De dierenorganisaties: “Dieren vind je onvoldoende terug in rampenplannen. Concrete evacuatieplannen en opvang ontbreken voor gezelschapsdieren en zijn niet goed geregeld voor landbouwdieren. Het redden van wilde dieren krijgt helemaal geen aandacht. Ook zijn dierenhulporganisaties en dierenartsen niet opgenomen in de crisisstructuur. De maatschappij vindt dieren echter van steeds groter belang. Goede zorg voor dieren tijdens rampen is belangrijk vanwege dierenwelzijn, mensenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid. Die zorg komt er alleen als dieren en dierenhulporganisaties een vaste plek krijgen in de Wet Veiligheidsregio’s en in rampenplannen. Wij vragen politieke partijen en gemeenteraden er bij veiligheidsregio’s op aan te dringen dat ze haast maken met het opnemen van dieren in rampenplannen. Door o.a. klimaatverandering zullen rampen elkaar immers steeds sneller opvolgen.”

Ook de oorlog in Oekraïne is een ramp van ongekende omvang, waarbij mensen én dieren worden getroffen. Veel vluchtelingen komen naar Nederland en nemen hun huisdieren mee. Ze zien de dieren als een gezinslid en ervaren troost door de nabijheid van hun dier. In de vluchtelingenopvangcentra is meestal geen plek beschikbaar voor hun huisdieren. Afstand doen of gescheiden worden van hun dier levert een extra traumatiserende ervaring op voor mens en dier. Door goede plannen en samenwerking kunnen dergelijke trauma’s voorkomen worden.

Persbericht van IFAW, Stichting DierenLot, NFDO en de Dierencoalitie

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu