Kamerbrief minister Adema laat mooie stappen zien voor dierenwelzijn

27 januari 2024

Op 24 januari verscheen de verzamelbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Op veel dossiers praten wij mee met beleidsmedewerkers of zijn we op een andere manier betrokken. We delen dan ook graag een aantal onderdelen van de brief.

Chipplicht katten

In 2023 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoer van een landelijke chipplicht voor katten in Nederland.  Op het ministerie wordt nu hard gewerkt aan de daadwerkelijke uitvoering van deze chipplicht. Een mooi project waarbij wij als DierenLot ook aan tafel zitten om de uitwerking vorm te geven. Zoals het er nu uitziet, zal de consultatie met betrekking tot de invoering van de chipplicht medio 2024.

Houd- en vertoningsverbod dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken 

Met name een vertoningsverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken zoals een te korte snuit of katten met vouworen is moeilijk te realiseren. Om dat te kunnen doen, moet objectief vastgesteld worden welke uiterlijke kenmerken lijden veroorzaken bij individuele dieren. Hiervoor moet eerst in kaart worden gebracht welke potentieel schadelijke kenmerken voorkomen bij honden en katten, en wat het risico is van elk kenmerk op welzijnsaantasting. De minister heeft het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van de NVWA gevraagd deze risico-inventarisatie in samenspraak met (inter)nationale deskundigen uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek zullen eind dit jaar gepresenteerd worden. Voorafgaand hieraan wordt al wel vaart gemaakt met een houd- en vertoningsverbod voor katten met vouworen. Daarvan staat al vast dat deze dieren lijden onder hun kenmerken.

Een houd- en vertoningsverbod gaat veel verder dan het fokverbod wat in 2023 is ingegaan. De minister zet zich daar actief voor in, roept op tot handhaving en neemt dit ook mee in gesprekken met buitenlandse collega's.

Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances

DierenLot is een van de deelnemers aan de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances. De spreekbuis wordt in de brief van de minister specifiek benoemd: begin 2023 hebben wildopvangcentra en dierenambulances zich verenigd in de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances. Ik waardeer deze mooie stap die de partijen gezamenlijk hebben gezet. De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances hebben een inventarisatie gemaakt van knelpunten. Deze bespreken we in een regulier overleg en daarbij worden acties geconcretiseerd die iedere partij in zijn eigen rol, dit jaar kan ondernemen. Een voorbeeld van deze acties is een opleidingsstrategie voor medewerkers en vrijwilligers van dierenambulances. Ik deel de behoefte en het nut van een gedegen opleiding voor deze doelgroep, en bekijk hoe ik ondersteuning kan bieden bij deze ontwikkeling.  Daarnaast heb ik, zoals aangegeven in de Kamerbrief van 26 april 2023 (Kamerstuk 28807 & 29683, nr. 287), de dierenambulances ondersteund door samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100.000 euro subsidie te verlenen aan dierenhulporganisaties voor de zorg aan zieke vogels met vogelgriep.

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu