Lokale opvang van dieren en samenwerking is belangrijk voor mens én dier

13 november 2017

Dat was niet alleen de insteek maar ook de belangrijkste uitkomst van het debat op het landelijk Congres Dierenhulpverlening waarin de politiek werd vertegenwoordigd door D66 Kamerlid Vera Bergkamp en Fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Amsterdam Johnas van Lammeren. Andere panelleden kwamen uit de hoek van de belangenbehartiging in de persoon van Joost van Alkemade als directeur van de vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk en uit de praktijk was Mirjam Addiks, beheerster van Streekdierentehuis en dierenambulance Louterbloemen aanwezig.

Juist door een fijnmazig netwerk te benutten, waarin alle organisaties maar ook dierenartsen en huisartsen goed samenwerken en elkaar informeren kan niet alleen dierenleed goed opgespoord worden, maar ook bijvoorbeeld huiselijk geweld. Vaak gaan beiden hand in hand en door ook die samenwerking gemeente breed te faciliteren kunnen veel stappen gezet worden en blijven er bijvoorbeeld geen dieren op straat achter als een moeder en dochter in een blijf-van-mijn-lijf-huis worden opgevangen.

Het is ook belangrijk daarbij niet heel stringent naar grenzen te kijken. Het kan namelijk niet zo zijn dat een dier wat 5 meter aan de andere kant van een organisatie grens zit ineens niet meer geholpen wordt, geeft Johnas  van Lammeren aan. Hiervoor zou een centrale landelijke database voor alle organisaties beschikbaar moeten komen. “De landelijke politiek moet gemeenten verplichten dierenwelzijn goed te regelen.”

Lokale vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een organisatie.  Mirjam Addiks geeft aan dat de kracht van lokale  vrijwilligers vaak onderschat wordt, maar dat veel mensen die daadwerkelijk willen helpen, niet altijd mogen omdat het UWV daar moeilijk over doet. Joost van Alkemade vult aan dat het UWV hierin veel makkelijker zou moeten zijn. Juist een fijnmazig netwerk van dierenhulporganisaties is nodig voor vrijwilligers omdat het voor hen vaak moeilijker is om grote afstanden af te leggen. Doordat zij lokaal hun tijd kunnen besteden worden de dieren het beste geholpen en werken deze vrijwilligers aan hun arbeidsintegratie en een sociaal netwerk.  

Terugkerend probleem waar alle organisaties in de zaal eigenlijk tegen aan lopen is dat het melden van dierenleed voor hun geen toegevoegde waarde heeft omdat er met meldingen niet veel gedaan wordt.  Vera Bergkamp was hier erg duidelijk over: “dierenpolitie of niet, een melding bij de politie moet altijd serieus genomen worden en mag nooit zomaar op een stapel belanden. Juist een aangifte van mishandeling doe je niet zomaar. Dat is een drempel”

 

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu