Oplossing voor ezelsituatie St. Eustatius nog niet in zicht.

11 maart 2013

Lokale overheid schept onduidelijkheid over wie eigenaar is van de ezels. Waanzin. Onnodige vertraging eist slachtoffers!

Gaf de lokale overheid eerder tijdens gesprekken nog aan dat de ezels in de erbarmelijke situatie op het terrein van LVV eigendom zijn van de lokale overheid. Dit werd gesteld op het moment dat er gesprekken werden gevoerd om hulp van een dierenarts vanuit St Maarten in te schakelen.. Nu verklaart men in een e-mail dat de ezels ‘eigenaren’ hebben en dat deze eigenaren gezamenlijk de verantwoording voor de ezels moeten dragen. Hoe is dit mogelijk?

Ondertussen maakt de tijd extra slachtoffers. Twintig ezels zijn inmiddels gestorven. Afschuwelijk. Wat moet er gebeuren voordat er actie wordt ondernomen door de regering? Er komt water en voer nu het terrein op, maar zeker niet voldoende. Voor een schaduwplaats en medicatie heeft men niet gezorgd.  Ondertussen overwoekert zand en oneetbaar struikgewas het LVV terrein. Waar blijft de overheid, waar blijven de lange termijn oplossingen?

Wij laten Laurens en zijn team van GreenFound niet in de steek! Zij gaan door en ontfermen zich  over de ezels, binnen den mogelijkheden die zij nu hebben.  Er zal veel moeten gebeuren wil het tij keren; zo moet er een grote verplaatsbare schaduwplaats komen, en hooinetten gekocht worden. Maar ook een drinkwatervoorziening moet aangelegd gaan worden, en zullen er hooibalen geïmporteerd moeten worden. Ook zal op zeer korte termijn de dierenarts van St. Maarten moeten overkomen.

Het laat zich niet raden dat dit alles heel veel geld kost. St. DierenLot heeft al een eerste steunbedrag van $ 5.000,- kunnen overmaken, uit het Noodfonds voor acute hulpprojecten.  Dit geld is heel hard nodig om de eerste kosten te dekken. Maar vele onkosten volgen…

We kunnen ze niet aan hun lot overlaten. De ezels hebben niets verkeerd gedaan. Help alsjeblieft mee hen te redden, nu het nog kan.

Doneer alsjeblieft een bedrag, heus het hoeft niet veel te zijn. Ieder bedrag draagt bij aan een betere toekomst! Ga naar https://www.dier.nu/doneren/doneren/en help mee. (uw gift graag o.v.v. ezels in nood)

Dank u wel, namens hen die nog gered kunnen worden.

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu