Petitie samen voor zeehonden aangeboden

12 juni 2018

Vandaag heeft een afvaardiging van Stichting DierenLot de petitie ‘samen voor zeehonden’ aangeboden aan de  Vaste Kamercommissie LNV op de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. Voorzitter Attje Kuiken nam de handtekeningen in ontvangst. Ondertussen is de petitie  al 27.801 keer ondertekend, maar dit aantal loopt nog steeds op.

De petitie is opgestart uit onvrede en onbegrip over een wetenschappelijke rapport  wat op 13 maart aan Minister Schouten van LNV  is aangeboden. Hierin  staat  het advies om zieke zeehonden voortaan zoveel mogelijk aan hun lot over te laten en desnoods af te maken op het strand. Daarnaast mogen jonge zeehondenpups die hun moeder kwijt zijn, oftewel huilers, pas na 24 uur gered worden. Dat betekent dat veel van deze dieren eenzaam en alleen van de honger zullen sterven.

Stichting DierenLot is zeer verontwaardigd over dit advies, juist ook omdat de  Minister beloofd heeft dat er in het advies zowel ruimte moest zijn voor de visie van natuurbeschermers (die denken aan soortbehoud) als dierenhulpverleners (die opkomen voor elk dier in nood). Maar in het rapport is veel te weinig rekening gehouden met het dierenwelzijn en het feit dat je volgens de wet verplicht bent om een  dier in nood te helpen. Bovendien zijn er voldoende wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die de gestelde conclusies in het onderzoek juist  ontkrachten.  Om tot een goed advies te komen en gefundeerde stappen te nemen is het nodig om nieuw onderzoek te doen naar de actuele stand van zaken en geen overhaaste conclusies te nemen zoals de sluiting van zeehondencentra. Met deze petitie wil DierenLot bereiken dat het rapport van tafel verdwijnt.

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu