Prikkelarme verblijven voor de honden van DOC Breda

21 juni 2021

Zoals in alle asielen in Nederland merkt Dierenopvang Centrum Breda ook dat er honden binnen komen die moeilijker te herplaatsen zijn. Deze hoog-risico honden hebben vaak al het nodige meegemaakt. 

,,We hebben een hondengedragsdeskundige in dienst die met het trainen van deze honden het gedrag weet te verbeteren. Er worden mooie resultaten geboekt die, veelal wel pas na lange tijd, tot succesvolle herplaatsingen leiden.”

Prikkels

De opvang ziet vaak dat de honden snel overprikkeld zijn. Medewerkers die langslopen, geblaf van andere honden, het zien van andere honden zorgen ervoor dat ze constant alert zijn en zichzelf geen rust gunnen. Ze blaffen zelf ook continu, springen tegen de tralies op of draaien rondjes omdat ze stijf staan van de adrenaline. Vaak leidt dit ertoe dat, ondanks al de inspanningen van de opvang, het gedrag van de dieren verslechtert in plaats van verbetert. Ook maakt dit dat ze velen malen minder vatbaar zijn voor trainingen.

,,We zijn daarom op zoek gegaan naar manieren om deze honden (nog) stressvrijer te huisvesten. We doen al ons best door de honden zo verspreid mogelijk in de opvang onder te brengen, zodat ze in ieder geval minder van andere dieren meekrijgen.”

Aanvraag

DOC Breda wilde de hondenkennels aanpassen naar prikkelarme verblijven die ervoor zorgen dat de honden minder geluid horen en minder zicht hebben op mens en dier.

Ze deden een aanvraag bij DierenLot en zo konden de verblijven gerealiseerd worden. ,,Wij hebben ervoor gekozen om twee huidige verblijven samen te voegen tot één verblijf, waarbij één deel geïsoleerd wordt en de hond ook geen zicht heeft op de hondengang. Hierdoor hebben deze honden, die vaak lang in onze opvang verblijven, ook een grotere leefruimte.”

Bedankt!

,,We willen jullie, mede namens de honden, weer hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Zonder jullie hulp kunnen wij veel minder betekenen voor de dieren.” Maar DierenLot had niet kunnen helpen zonder de steun van onze donateurs, giftgevers en loterijspelers. Heel erg bedankt!!

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu