Wat betekent het regeerakkoord voor gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren?

12 oktober 2017

Afgelopen dinsdag, 10-10-2017, hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn slechts drie punten opgenomen met betrekking tot dierenwelzijn voor gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren:

 

  • Het kabinet komt met voorstellen voor een witte lijst van bonafide hondenhandelaren.
  • Het kabinet wil dat de illegale import van beschermde dieren stopt. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.
  • Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren en of dit bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

De NVWA krijgt structureel 20 miljoen voor versterking van de organisatie. Het kabinet gaat opnieuw bekijken hoe de kosten te verminderen en hoe de organisatie efficiënter kan functioneren.

De Dierencoalitie vindt de lage ambities uit het regeerakkoord onbegrijpelijk. Het regeerakkoord ademt op het gebied van dierenwelzijn nog steeds een hoog business-as-usual gehalte en dit doet geen recht aan de dierenwelzijnsproblemen die binnen Nederland bestaan. Juist in tijden van klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit en een groeiend draagvlak voor dierenwelzijn zijn er, meer dan ooit, kansen voor een duurzame en diervriendelijke samenleving.  Het kabinet heeft nagelaten deze kansen op te pakken en ontneemt toekomende generaties het ‘vertrouwen in de toekomst’. Om deze reden zal de Dierencoalitie bij de politiek blijven aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Stichting DierenLot is onderdeel van de Dierencoalitie en zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Meer weten over de Dierencoalitie? Klik hier

Bron: De Dierencoalitie en Dierenwelzijnsweb

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu