Influenza sneltesten voor mensen blijken eenvoudig middel voor vaststellen vogelgriep

1 september 2022

Dagelijks krijgen dierenambulances en wildopvangcentra te maken met tientallen wilde vogels die waarschijnlijk vogelgriep hebben. Het is voor het eerst dat vogelgriep het hele jaar door in het land blijft en zoveel slachtoffers maakt onder wilde vogels. Maar ondertussen steekt met het warme weer ook botulisme de kop op. Hoewel vogelgriep meestal dodelijk is, hebben vogels een grote kans om een botulisme besmetting overleven. De symptomen van botulisme en vogelgriep lijken veel op elkaar, daardoor is het lastig voor dierenhulpverleners het onderscheid te maken. Gelukkig heeft Dierenambulance De Ronde Venen een manier gevonden om een snelle diagnose te stellen en daarmee levens te redden.  

Sneltest kan uitkomst bieden bij eerste diagnose

Het is eigenlijk heel simpel, Dierenambulance De Ronde Venen maakt gebruik van sneltesten die ook voor mensen gebruikt worden om corona en influenza op te sporen. In de praktijk is gebleken dat deze namelijk ook prima bij vogels te gebruiken zijn om vogelgriep op te sporen. Met deze testen kunnen dierenambulances en wildopvangcentra goed  inschatten of een dier wel of niet opgevangen kan worden. Dit gebeurt uiteraard binnen de regels. De sneltest kan het verschil maken tussen leven en dood. Voor vogelgriep gelden strenge voorschriften en het is een heel besmettelijk virus. Je wilt voorkomen dat andere dieren daarmee besmet raken of dat een opvang geruimd moet worden. 

Dierenambulance De Ronde Venen heeft de afgelopen maanden uitgebreid getest op mogelijke vogelgriepslachtoffers  door zowel een sneltest als een officiële test te laten uitvoeren. En wat bleek? De score is tot nu toe 100% gelijk bij zowel positief als negatief geteste dieren. Ze hebben ook een heldere handleiding met videoinstructie gemaakt, zodat alle dierenambulances en wildopvangcentra ermee kunnen werken. Ook het ministerie van LNV, wetenschappers en dierenartsen hebben interesse in deze werkwijze.

Wat kun jij doen als je een vogel met vogelgriep verschijnselen vindt?

  • Raak het dier niet onbeschermd aan, vogelgriep kan ook besmettelijk zijn voor mensen en huisdieren.
  • Leeft het dier nog? Neem contact op met de dierenambulance bij jou in de buurt of via meldpunt 144 (Dierenpolitie).
  • Ook van dode dieren is het belangrijk melding te maken om verdere besmetting te voorkomen. 
  • Heb je op dezelfde plek 3 of meer dode watervogels gevonden? Of meer dan 20 vogels van een andere soort? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten van de NVWA: 045- 54 63 188.
  • Meld lagere aantallen dood gevonden wilde vogels bij het Dutch Wildlife Health Center via dit formulier: www.dwhc.nl/meldingsformulier

Dierenambulance Ronde Venen heeft een website gelanceerd met instructiefilmpje en meer uitleg over de werkwijze: www.sneltestvogelgriep.nl 

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu