Stem diervriendelijk op 16 maart

7 maart 2022

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is ook voor dieren enorm belangrijk. In gemeenten wonen namelijk katten, honden, kippen, koeien, vogels, hazen en nog veel meer andere dieren. Gezelschapsdieren, landbouwdieren en dieren in de natuur. Zelf kunnen zij niet stemmen, maar u kunt dat wel namens hen doen. Want het is een misverstand dat dierenwelzijn alleen geregeld wordt vanuit de landelijke politiek. Juist op gemeenteniveau is er veel mogelijk om dierenleed te voorkomen!

Elke gemeente zou minimaal een dierenwelzijnsnota met voldoende ambtelijke capaciteit moeten hebben, maar bij veel gemeenten is dit helaas nog steeds niet het geval en trekken dieren aan het kortste eind. Daarnaast is kennis én capaciteit bij handhavers enorm belangrijk en juist heel goed lokaal te regelen. Hierdoor kun je dierenmishandeling, verwaarlozing en stroperij eerder signaleren en voorkomen zodat dierenwelzijn gemeentebreed kan verbeteren. In bijna elke gemeente zijn lokale dierenhulporganisaties actief. Het is belangrijk dat deze organisaties voor zowel gezelschapsdieren als natuurdieren en diervervoer een kostendekkende vergoeding ontvangen van de gemeente.

Voor natuurdieren zijn “groene” maatregelen binnen de gemeente heel belangrijk zoals bijvoorbeeld een evenwichtig maai- en kapbeleid in het broedseizoen, maar ook bijvoorbeeld de plaats van natuur en dieren binnen een bestemmingsplan. Gemeenten hebben een wettelijke en morele plicht om voor dieren te zorgen in hun gemeente. Voor alle dieren! Dierenwelzijn moet dan ook verankerd worden in de gemeente, niet een restpost. Welke gemeentelijke partij heeft dierenwelzijn in zijn verkiezingsprogramma opgenomen? Welke partij is bereid te investeren in dierenwelzijn? Stem op 16 maart, stem diervriendelijk!

In samenwerking met de dierencoalitie.

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu