Stichting Faunavisie Wildcare in nood

4 augustus 2017

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Pim en Mieke Lollinga van Stichting Faunavisie Wildcare zijn de afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest.

De aanleiding hiervoor was een persbericht afkomstig van het bestuur van de stichting waarin werd gemeld dat Faunavisie geen dieren meer kon aannemen uit de stad Groningen omdat de ‘knip’ leeg is.

De stichting is hierover erg transparant: “De rekening was inderdaad leeg, er stond nog €600,- op de bank, gelukkig maakte DierenLot bij hoge uitzondering een bedrag over van € 6.000,- zodat er weer even adem gehaald kon worden. Echter is dit net voldoende om de aanwezige dieren nog twee maanden zorg te bieden.

In ieder geval is er geen geld meer om nog eens 1.000 dieren op te vangen over de tweede helft van 2017 uit de stad Groningen.”

Sinds februari 2014 krijgt de stichting van de dierenambulance Groningen dieren aangeleverd van verschillende gemeenten, waaronder gemeente Groningen: 85% van het jaarlijkse totaal aan opgevangen dieren komt uit de stad Groningen, de overige 15% komen uit de rest van de Provincie, Ameland, Schiermonnikoog en een paar uit Drenthe.

Vanaf de oprichting van de stichting in 2011 dragen zij zelf de kosten. Echter hebben zij zich verkeken op de kosten die het verzorgen van alleen al 2.300 dieren uit de stad Groningen met zich mee brengen. Dit is de reden geweest dat zij bij de gemeente hebben aangeklopt met een verzoek om financiële ondersteuning.

Het verzoek werd gehonoreerd en vanaf 2016 werd er een riant bedrag voor de opvang van wilde fauna uitgetrokken door de gemeente Groningen. De jaarlijkse bijdrage voor dierenwelzijn werd per 1 januari 2016 flink verhoogd. Hiervan zou een vastgesteld bedrag gaan naar 3 dierenhulporganisaties. Echter is de toegezegde steun vooralsnog helaas uitgebleven...

Faunavisie begon begin dit jaar met € 32.000 en dat was midden juli al uitgegeven aan de dieren. Kun je nagaan wat de opvang van al die dieren allemaal kost. Faunavisie geeft geen geld uit aan salarissen of vergoedingen en Mieke en Pim werken al vanaf begin april 138 uur per persoon per week (!). Je zult begrijpen dat dit bijna niet meer vol te houden is, maar het is nog net te doen. Wat daar niet meer bij kan zijn de geldzorgen en frustraties die daarmee gepaard gaan.

Dit alles heeft hen het onsympathieke en moeilijke besluit doen nemen om vanaf 1 augustus te stoppen met het opnemen van dieren uit de gemeente Groningen.

De zorgbehoevende wilde dieren uit de stad zijn hier helaas de dupe van. Immers waar moeten de verwonde merels, lijsters, ijsvogels, haasjes enzovoorts naartoe en wat gebeurt er nu met de watervogels met vishaken in de keel, egels die vergiftigd zijn door slakkengif en de verkeerslachtoffers zoals uilen en reeën?

De dieren worden, om een voor Pim nog onduidelijke, reden naar een tussenopvang gebracht om later naar Utrecht te worden gebracht.

Om onnodig dierenleed te voorkomen hebben Pim en Mieke besloten om nog een maand door te gaan met de opvang van dieren uit Groningen.

“We hopen op korte termijn met de gemeente een gesprek te hebben om te kijken of er een oplossing bedacht kan worden voor deze situatie. De ambtenaar die hierover gaat komt media augustus terug van vakantie en wij hopen dan ook snel om tafel te kunnen gaan. We willen graag weten waar we aan toe zijn: als er geen geld komt, dan weten we dat tenminste.”

“Op 1 september weten we meer, hoop ik.” De grote vraag blijft dan nog hoe zij volgend jaar moeten gaan betalen. Voor 3.000 dieren is geen geld meer in ieder geval.

“We willen er niet mee hoeven stoppen en vestigen onze hoop op mensen met een empathie voor onze wilde dieren en hopen dat deze mensen ons willen helpen om onze ‘wildlife’ te helpen want de dieren zijn van ons allemaal!”

Dat Pim en Mieke het beste met de dieren voor hebben, zie je duidelijk terug in onze nieuwe TV- spot waarin Pim vol met passie verteld over zijn Faunavisie Wildcare!

 

 

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu