Vogelopvangcentra en dierenambulances maken zich zorgen

16 april 2021

Een half jaar ophokplicht door vogelgriep en het broedseizoen barst los!

Op 23 oktober 2020 stelde minister Schouten in heel Nederland een ophokplicht in naar aanleiding van een vondst van zes dode knobbelzwanen in de provincie Utrecht die besmet waren met hoog-pathogene vogelgriep. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog weinig zicht op wanneer gehouden vogels weer vrij rond mogen lopen en vliegen. Dat is uiterst vervelend voor commerciële pluimveehouders, maar ook zeker voor tientallen vogelopvangcentra en dierenambulances in Nederland die gezamenlijk jaarlijks zo’n 100.000 vogels in nood helpen. 

Vogelgriep risico voor volksgezondheid
Daniëlla van Gennep van Stichting DierenLot licht toe: “Nog steeds worden dagelijks vogels gevonden met verschijnselen van vogelgriep. Dierenhulpverleners doen hun best om deze dieren zo goed mogelijk te helpen, maar daarnaast barst nu ook het broedseizoen los waarbij jonge dieren in de problemen komen. Dat betekent extra drukte in de opvang en daarnaast hele strenge regels om te voorkomen dat vogelgriep de vogels in de opvang treft. Vogelgriep kan bovendien een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, dus we moeten ervoor zorgen dat de dierenhulpverleners structureel de juiste ondersteuning en middelen krijgen om veilig met dit probleem om te gaan. Juist in deze Coronacrisis, waar dierenhulporganisaties al veel minder inkomsten krijgen uit donaties, willen we voorkomen dat opvangcentra en dierenambulances verder in de problemen komen.”

Alleen al in Noord-Oost Friesland 10.000 slachtoffers onder wilde vogels
Om de omvang van het probleem te duiden: Alleen al in de regio Noord-Oost Friesland, waar de meeste slachtoffers vallen, heeft Vogelopvang Fugelpits de afgelopen maanden samen met het Fryske Gea en terreinbeheerders zo’n 10.000 dode en nog levende vogels met vogelgriepverschijnselen aangetroffen. En nu we met het mooie weer massaal de natuur in trekken, is goede voorlichting van groot belang.

“De gemiddelde Nederlander weet niet goed hoe gevaarlijk vogelgriep is en hoe ermee om te gaan. Daarom pleit Stichting DierenLot ervoor dat overheidsinstanties goede voorlichting geven aan het brede publiek. Leg mensen uit wat te doen bij het aantreffen van een vogel met ziekteverschijnselen en laat hen op tijd melding maken van zieke vogels bij de lokale dierenambulance of via het meldpunt 144 (dierenpolitie) en bij meerdere dode vogels bij het landelijke meldpunt voor dierziekten van de NVWA. Laat gemeenten bovendien waarschuwingsborden plaatsen bij besmette gebieden zodat wandelaars het getroffen gebied niet betreden en de verspreiding van de vogelgriep kan worden tegengegaan,” aldus Van Gennep.

Vaccinatiemogelijkheid onderzoeken
DierenLot pleit voor intensieve samenwerking tussen NVWA, ministerie, dierenhulpverleners, gemeenten, provincies, wetenschappers en andere stakeholders. Ook de mogelijkheid om dieren tegen vogelgriep te vaccineren en sneltesten in te zetten moet verder worden onderzocht. Dit komt niet alleen ten goede aan de mens en de dierenhulpverleners, maar vooral ook aan de dieren.

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu