17-09-2010

St. DierenLot werft voor Wilde Dieren de Tent Uit

St. DierenLot werft voor Wilde Dieren de Tent Uit

Graag vragen wij jullie aandacht voor de inzet van Stichting Wilde Dieren de Tent Uit. Dit is een samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties dat strijdt tegen het gebruik van wilde dieren in circussen. Het veroorzaakt dierenleed en het is een slecht voorbeeld van de omgang met en de waarde van dieren.

Stichting DierenLot ondersteunt deze strijd! Help ook mee wilde dieren de tent uit te krijgen! Hoe? Maak een bijdrage over via onze website. (zie de rode buttons op onze website van St. DierenLot)

Deel dit artikel met anderen: