23-03-2015

Zeearend terug in Nederland en zelfs weer succesvol aan het broeden!

Zeearend terug in Nederland en zelfs weer succesvol aan het broeden!

Het is een prachtige vogel en daarom mogen wij Nederlanders trots zijn dat de Zeearend weer terug is in Nederland en zelfs met succes aan het broeden is!

Lees hieronder het nieuwsbericht van Staatsbosbeheer:

De zeearend is terug van weggeweest. De roofvogel kwam vroeger in heel Europa voor, maar mede onder invloed van de mens was hij een zeldzaamheid geworden. Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland. Met succes.

De ‘vliegende deur’, zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, heeft zich op eigen kracht weer gevestigd in Nederland. Eerst als wintergast, maar sinds 2006 ook als broedvogel. Het eerste broedpaartje koos daarvoor de Oostvaardersplassen – een teken dat het goed gaat met de natuurontwikkeling in dit gebied. In 2007 plaatste Staatsbosbeheer een webcam bij het nest, zodat iedereen de verrichtingen van het vogelpaar en hun jong op internet kon volgen. Het jaar erop stond de webcam klaar, maar het paar koos een andere broedlocatie, buiten het zicht van de camera. Er kropen dat jaar twee jongen uit het ei. Ook in de jaren erna zijn er jongen geboren (zie Feiten en cijfers).

Inmiddels broedt de zeearend in de Oostvaardersplassen, het Lauwersmeergebied, de Biesbosch en het Roggebotzand. Dit geeft hoop voor de toekomst.

Voorjaar 2014 heeft Staatsbosbeheer opnieuw een webcam geplaatst, ditmaal bij een zeearendnest in het Roggebotzand. De beelden zijn te zien via volgdezeearend.nl

Bron: http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Zeearend.aspx

Foto: Staatsbosbeheer

Deel dit artikel met anderen: